EURES eri maissa


EURES on työvoimapalvelujen verkosto, joka kattaa kaikki EU-maat ja Islannin, Liechtensteinin, Norjan ja Sveitsin.

Euroopan koordinointitoimisto

Euroopan tasolla verkostoa koordinoi Euroopan koordinointitoimisto, joka on perustettu Euroopan komission työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosaston yhteyteen. Euroopan koordinointitoimisto vastaa myös EURES-portaalin hoitamisesta.

Kansalliset koordinointitoimistot

Kukin maa on nimittänyt EURESin kansallisen koordinointitoimiston, joka koordinoi kansallista jäsenten ja kumppanien verkostoa.

EURESin jäsenet ja kumppanit

Palvelut työnhakijoille ja työnantajille ovat EURESin jäsenten ja kumppanien tarjoamia.

Julkisilla työvoimapalveluilla on erityinen rooli, koska ne ovat aina mukana ja tarjoavat palveluja EURESin jäseninä. Muut työvoimapalvelut ja organisaatiot, jotka tarjoavat palveluja työnhakijoille ja työnantajille, voivat myös osallistua verkostoon joko EURESin jäseninä tai EURES-kumppaneina riippuen siitä, mitä palveluja ne tarjoavat.  EURESin jäsen tarjoaa kaikkia EURES-palveluja, kun taas EURES-kumppanin palveluntarjonta on rajoittuneempaa ja riippuu organisaation koosta tai sen normaalisti tarjoamien palvelujen luonteesta.

Valitsemalla seuraavasta luettelosta jonkin maan voit ottaa selvää, mitä nämä organisaatiot ovat ja miten saat niihin yhteyden.