Ilmoita työpaikasta


Suurin osa työpaikoista EURES Job Mobility -portaaliin tulee EURESissa mukana olevien maiden työvoimaviranomaisten ylläpitämistä avointen työpaikkojen tietokannoista. Web Services -teknologiaa hyödyntäen EURESin hakukone tutkii välittömästi reaaliajassa kunkin kansallisen työpaikkatietokannan. Työpaikkoja on kahdenlaisia:

  • sininen lippu “EURES-työpaikan” yhteydessä kertoo siitä, että työantaja on kiinnostunut palkkaamaan tehtävään henkilön toisesta maasta,
  • mahdolliset muut työpaikat kansallisissa työpaikkatietokannoissa.

EURES-neuvojat voivat lisätä myös käsin keskustietokantaan työpaikat, jotka merkitään sinisen lipun ”EURES-työpaikoiksi”. Tämä on toistaiseksi ainoa tapa ilmoittaa työpaikoista EURES-portaalissa joissakin sellaisissa maissa, joita ei ole vielä täysin liitetty Web Services -palveluun. Tätä ratkaisua voi kuitenkin käyttää myös erityistarkoituksiin, esimerkiksi silloin, kun työnantaja haluaa julkaista työpaikan useilla kielillä, mikä ei välttämättä ole aina mahdollista kansallisessa tietokannassa.

Jos haluat ilmoittaa jostakin tehtävästä kansallisessa työpaikkatietokannassa ja saada sen näkyviin myös EURE-portaalissa, käytettävissäsi on useita mahdollisuuksia. Monilla mailla on itsepalveluratkaisuja Internetissä ja asiakaspalvelukeskuksia. Seuraavasta taulukosta saat selville, kuinka menetellä ja kehen ottaa yhteyttä missäkin maassa. Kaikkien EURES-neuvojien yhteystiedot saa napauttamalla kohtaa "Ota yhteys EURES-neuvojaan " oikeanpuoleisessa sarakkeessa. Tietoa siitä, kuinka löytää työvoimatoimiston saa napauttamalla linkkiä "Kansalliset työvoimapalvelut " oikeanpuoleisessa sarakkeessa.

On syytä huomata, että itsepalvelujärjestelmien käyttö vaatii usein käyttäjätunnuksen. Lisäksi työpaikasta ilmoittaminen edellyttää joissakin maissa rekisteröitymistä siellä työnantajaksi.

Kuinka työpaikasta ilmoitetaan EURES-portaalissa