Skip to main content
Europeiska kommissionens logotyp
EURES

Eures i gränsregionerna

EU:s inre gränsregioner täcker 40 procent av EU:s territorium, och här bor närmare två miljoner personer som pendlar till jobbet över en nationell gräns. Under 2018 bodde mer än 1,5 miljoner människor i ett EU-land och arbetade i ett annat.

Personer som pendlar över gränserna möts dagligen av ett stort antal hinder, exempelvis olika nationell praxis och olika nationella socialförsäkringssystem, skatteregler och rättssystem. Dessutom är kollektivtrafiken ofta mindre utvecklad i gränsregioner jämfört med inhemska transportnät, vilket gör det ännu svårare att pendla över gränserna.

Eures arbetar för att lösa dessa problem genom att ge ekonomiskt stöd till gränsöverskridande partnerskap, inom ramen för EaSi – Europeiska unionens program för sysselsättning och social innovation.

I partnerskapen medverkar Euresmedlemmar och samarbetspartner som samarbetar över gränserna för att stödja arbetstagares och arbetsgivares rörlighet. Även organisationer som inte ingår i Euresnätverket kan delta om de berörs av rörligheten på den regionala arbetsmarknaden. Samarbetspartnerna är ofta arbetsförmedlingar, arbetsmarknadens parter och organisationer såsom universitet, branschorganisationer, fackföreningar och handelskammare.

Under 2020 och 2021 kommer åtta gränsöverskridande partnerskap med 14 deltagarländer, att motta EaSI-finansiering. Det finns även ett antal andra partnerskap som är aktiva men som inte får något stöd från EaSi. (För att hitta alla gränsöverskridande partnerskap, nuvarande och tidigare, klicka här.)

Följande gränsöverskridande partnerskap kommer att få EaSi-stöd:

Det övergripande målet för partnerskapen är att ge information och råd till arbetssökande och arbetsgivare om gränsöverskridande rörlighet i arbetssyfte, informera om arbetstillfällen och erbjuda tjänster före och efter rekryteringen. De har experter som kan hjälpa arbetstagare i alla faser av karriären och svara på praktiska frågor om arbete över gränserna.

Varje år genomför partnerskapen ett stort antal aktiviteter för både arbetssökande och arbetsgivare. Bland aktuella aktiviteter kan nämnas coachning av arbetstagare över 50 år, gränsöverskridande lärlingssystem och en ny jobbmatchningsapp för lediga tjänster i gränsområdet mellan Belgien och Nederländerna.

Partnerskapen övervakar också rörlighetsflöden över sina gränser och utvecklingen på arbetsmarknaden. De identifierar även hinder som kan stå i vägen för fri rörlighet på den regionala gränsöverskridande arbetsmarknaden.

Mer information om arbetstillfällen i din region eller kontaktdetaljer till Euresrådgivare för de gränsöverskridande partnerskapen finns här.

Klicka här om du vill veta mer information om olika gränsöverskridande partnerskap. (Inkluderar deras plats på en karta och hur man kontaktar dem.)