Skip to main content
Logo Európskej komisie
EURES

EURES v cezhraničných regiónoch

Regióny na vnútorných hraniciach EÚ pokrývajú 40 % územia EÚ a sú domovom pre takmer 2 milióny cezhraničných pracovníkov. V roku 2018 viac ako 1,5 milióna osôb v EÚ žilo v jednej krajine a pracovalo v inej.

Cezhraniční pracovníci sa každodenne stretávajú s množstvom prekážok, ako sú odlišné vnútroštátne postupy, systémy sociálneho zabezpečenia, daňové predpisy a právne systémy. Okrem toho je verejná doprava často menej rozvinutá v pohraničných regiónoch ako doprava v rámci krajiny, čo ešte viac sťažuje cezhraničnú pracovnú mobilitu.

Sieť EURES pomáha cezhraničným pracovníkom prekonávať tieto prekážky poskytovaním finančnej podpory cezhraničným partnerstvám v rámci EaSI, programu EÚ v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie.

Do týchto partnerstiev sú zapojení členovia a partneri siete EURES, ktorí sa venujú cezhraničnej spolupráci s cieľom podporiť mobilitu zamestnancov a zamestnávateľov. Organizácie, ktoré nie sú súčasťou siete EURES, sa môžu takisto zapojiť, ak sú dôležité v rámci regionálneho trhu pracovnej mobility. Medzi partnerov zvyčajne patria verejné služby zamestnanosti, sociálni partneri a organizácie, napríklad univerzity, záujmové združenia, odborové zväzy a obchodné komory.

V rokoch 2020 a 2021 bude z programu EaSI financovaných osem cezhraničných partnerstiev, do ktorých je zapojených 14 krajín. Okrem toho funguje niekoľko ďalších partnerstiev aj bez podpory EaSI. (Ak chcete nájsť všetky súčasné a predchádzajúce cezhraničné partnerstvá, kliknite sem.)

Medzi cezhraničné partnerstvá, ktoré podporí EaSI, patria:

Všeobecným cieľom partnerstiev je vymieňať si informácie a poskytovať poradenstvo o cezhraničnej pracovnej mobilite uchádzačom o zamestnanie a zamestnávateľom, ponúkať pracovné príležitosti, a poskytovať služby pred náborom pracovníkov aj po ňom. K dispozícii sú skupiny odborníkov, ktorí môžu podporovať zamestnancov v každej fáze ich kariéry a odpovedať na ich prípadné otázky o praktických aspektoch cezhraničnej práce.

V rámci týchto partnerstiev sa každoročne vykonávajú mnohé aktivity na podporu uchádzačov o zamestnanie, ako aj zamestnávateľov. Aktivity, na ktoré sa sústreďuje pozornosť v súčasnosti, zahŕňajú okrem iného poradenstvo pre uchádzačov o zamestnanie vo vekovej skupine nad 50 rokov, systémy cezhraničnej učňovskej prípravy a pripravovanú aplikáciu na zosúlaďovanie ponúkaných a požadovaných pracovných miest pozdĺž belgicko-holandskej hranice.

Partnerstvá monitorujú aj toky mobility cez svoje príslušné hranice, vývoj trhu práce a identifikujú prekážky, ktoré môžu obmedzovať voľný pohyb pracovníkov v rámci regionálneho cezhraničného trhu práce.

Ďalšie rady týkajúce sa pracovných príležitostí vo vašom regióne vám poskytnú poradcovia siete EURES pre jednotlivé cezhraničné partnerstvá. Pre vyhľadanie poradcu kliknite sem.

Klinite sem, ak sa chcete dozvedieť viac o konkrétnom cezhraničnom partnerstve (vrátane ich miesta na mape a spôsobu, ako ich kontaktovať.)