Skip to main content
Logo van de Europese Commissie
EURES

EURES in grensregio’s

De binnengrensregio's van de EU bestrijken 40 % van het grondgebied van de EU en herbergen bijna 2 miljoen grensarbeiders. In 2018 telde de EU meer dan 1,5 miljoen mensen die in een ander land wonen dan waar ze werken.

Grensarbeiders worden dagelijks geconfronteerd met belemmeringen, zoals uiteenlopende nationale gebruiken, socialezekerheidsstelsels, belastingregels en rechtsstelsels. Bovendien is in grensoverschrijdende regio's het openbaar vervoer vaak minder ontwikkeld dan het binnenlands vervoer, wat de grensoverschrijdende beroepsmobiliteit verder belemmert.

EURES helpt grensarbeiders deze belemmeringen te overwinnen door financiële steun te verlenen aan grensoverschrijdende partnerschappen, onder de paraplu van EaSI, het EU-programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie.

Deze partnerschappen bestaan uit Eures-leden en -partners die grensoverschrijdend samenwerken om de mobiliteit van werknemers en werkgevers te bevorderen. Organisaties die geen deel uitmaken van het Eures-netwerk, kunnen eveneens deelnemen als zij van belang zijn voor de regionale beroepsmobiliteit. Tot de partners behoren doorgaans openbare diensten voor arbeidsvoorziening, sociale partners en organisaties zoals universiteiten, bedrijfsverenigingen, vakbonden en kamers van koophandel.

In 2020 en 2021 ontvangen acht grensoverschrijdende partnerschappen, waarbij veertien landen betrokken zijn, EaSI-financiering. Daarnaast zijn er enkele andere partnerschappen actief zonder EaSI-steun. (Klik hier om alle huidige en eerdere grensoverschrijdende partnerschappen te vinden.)

De grensoverschrijdende partnerschappen die door EaSI worden ondersteund, zijn:

Het overkoepelend doel van de partnerschappen is het delen van informatie en advies met werkzoekenden en werkgevers op het gebied van grensoverschrijdende beroepsmobiliteit, het bieden van stagemogelijkheden en het verlenen van pre- en postwervingsdiensten. Er zijn pools van deskundigen beschikbaar om werknemers in elke fase van hun loopbaan te ondersteunen en hun eventuele vragen te beantwoorden over de praktische aspecten van grensarbeid.

De partnerschappen voeren elk jaar talrijke activiteiten uit ter ondersteuning van werkzoekenden en werkgevers. Daarbij wordt momenteel de nadruk gelegd op onder meer het coachen van werkzoekende 50-plussers, grensoverschrijdende leercontractregelingen en een nieuwe baanmatching-app voor vacatures langs de Belgisch-Nederlandse grens.

De partnerschappen volgen tevens de mobiliteitsstromen over hun respectieve grenzen en de ontwikkeling van de banenmarkt, en identificeren belemmeringen die het echte vrije verkeer van werknemers binnen de regionale grensoverschrijdende banenmarkt in de weg kunnen staan.

Voor meer advies over vacatures in uw regio, zoek naar EURES-adviseurs via een grensoverschrijdend partnerschap door hier te klikken.

Klik hier voor meer informatie over een specifiek grensoverschrijdend partnerschap. (Zoals hun plaats op de kaart en hoe hen te contacteren.)