Skip to main content
Logo tal-Kummissjoni Ewropea
EURES

EURES fir-reġjuni transkonfinali

Ir-reġjuni fil-fruntieri interni tal-UE jkopru 40 % tat-territorju tal-UE u jilqgħu kważi żewġ miljun ħaddiem transfruntier. Fl-2018, aktar minn 1.5 miljun persuna fl-UE għexu f’pajjiż u ħadmu f’ieħor.

Dawn il-ħaddiema transfruntiera jiffaċċjaw numru ta’ ostakoli kuljum, bħal prattiki nazzjonali, sistemi tas-sigurtà soċjali, regoli ta’ tassazzjoni u sistemi legali differenti. Barra minn hekk, it-trasport pubbliku spiss ikun anqas żviluppat f’reġjuni transfruntieri meta mqabbel mat-trasport fil-pajjiż, li jkompli jfixkel il-mobbiltà okkupazzjonali transfruntiera.

L-EURES jgħin lill-ħaddiema transfruntiera jegħlbu dawn l-ostakoli billi jipprovdi appoġġ finanzjarju lis-sħab transfruntiera, taħt l-umbrella tal-EaSI, il-programm tal-UE għall-impjiegi u għall-innovazzjoni soċjali.

Dawn is-sħubiji jinvolvu membri u sħab tal-EURES li jaqblu li jaħdmu flimkien bejn il-fruntieri biex jappoġġjaw il-mobbiltà tal-ħaddiema u tal-impjegaturi. L-organizzazzjonijiet li mhumiex parti min-netwerk tal-EURES ukoll jistgħu jipparteċipaw jekk ikunu rilevanti fi ħdan is-suq tal-mobbiltà tal-impjiegi reġjonali. Is-sħab normalment jinkludu servizzi pubbliċi tal-impjiegi, sħab soċjali u organizzazzjonijiet bħal universitajiet, assoċjazzjonijiet tan-negozju, trejdjunjins u kmamar tal-kummerċ.

Fl-2020 u fl-2021, 8 sħubiji transfruntiera, li jinvolvu 14-il pajjiż se jirċievu finanzjament tal-EaSI. Barra minn hekk, għadd ta’ sħubiji oħrajn huma wkoll attivi mingħajr l-appoġġ tal-EaSI. (Biex issib is-sħubiji transkonfinali kollha, attwali u preċedenti, ikklikkja hawn.)

Is- sħubija transfruntiera appoġġjati mill-EaSI huma:

L-għan globali tas-sħubiji huwa li tiġi kondiviża l-informazzjoni u dawk li qed ifittxu impjieg u l-impjegaturi jingħataw pariri dwar il-mobbiltà okkupazzjonali transfruntiera, jiġu offruti opportunitajiet ta’ kollokament u jiġu pprovduti servizzi ta’ qabel u ta’ wara r-reklutaġġ. Gruppi ta’ esperti huma disponibbli biex jappoġġjaw lill-ħaddiema fi kwalunkwe stadju tal-karriera tagħhom u jwieġbu kwalunkwe mistoqsija li jista’ jkollhom dwar il-prattikalitajiet tax-xogħol bejn il-fruntieri.

Kull sena, is-sħubiji jwettqu numru kbir ta’ attivitajiet b’appoġġ kemm għal dawk li qed ifittxu impjieg kif ukoll għall-impjegaturi. Xi punti ta’ enfasi attwali jinkludu l-ikkowċjar għal dawk li qed ifittxu impjieg u li għandhom 50 sena jew aktar, skemi ta’ apprendistat transfruntier u applikazzjoni ġdida għat-tqabbil ta’ impjiegi għall-postijiet vakanti mal-fruntiera ta’ bejn il-Belġju u n-Netherlands.

Is-sħubiji jissorveljaw ukoll il-flussi tal-mobbiltà bejn il-fruntieri rispettivi tagħhom, jissorveljaw l-iżvilupp tas-suq tax-xogħol u jidentifikaw ostakoli li jistgħu jfixklu l-moviment liberu tal-ħaddiema fi ħdan is-suq tax-xogħol transfruntier.

Għal aktar pariri dwar l-opportunitajiet ta’ xogħol fir-reġjun tiegħek, fittex Konsulenti tal-EURES skont is-sħubija transfruntiera billi tikklikkja hawn.

Ikklikkja hawn taħt biex tiskopri aktar dwar sħubija transfruntiera speċifika. (Inkluż posthom fuq mappa u kif tikkuntattjahom.)