Skip to main content
Eiropas Komisijas logotips
EURES

EURES pierobežas reģionos

Reģioni pie ES iekšējām robežām aizņem 40 % no ES teritorijas, un tajos dzīvo gandrīz 2 miljoni cilvēku, kas regulāri šķērso robežu. ES 2018. gadā bija vairāk nekā 1,5 miljoni cilvēku, kuri dzīvoja vienā valstī, bet strādāja citā.

Pārrobežu darba ņēmēju ikdienu apgrūtina vairāki šķēršļi, piemēram, atšķirīga valstu prakse, atšķirīgas sociālā nodrošinājuma sistēmas, atšķirīgi nodokļu noteikumi un tiesību sistēmas. Turklāt pārrobežu reģionos sabiedriskā transporta sistēma bieži vien ir vāji attīstīta, salīdzinot ar transporta sistēmu valsts iekšienē, tādējādi vēl vairāk ierobežojot pārrobežu darba ņēmēju mobilitāti.

EURES palīdz pārrobežu darba ņēmējiem pārvarēt šos šķēršļus, ES Nodarbinātības un sociālās inovācijas programmā EaSI finansiāli atbalstot pārrobežu partnerības.

Šajās partnerībās ir iesaistīti EURES dalībnieki un partneri, kas kopīgi strādā pāri robežām, lai atbalstītu darba ņēmēju un darba devēju mobilitāti. Organizācijas, kas nav EURES tīkla dalībnieces, arī var piedalīties, ja tās ir saistītas ar reģionālo profesionālās mobilitātes tirgu. Partneri parasti ir valsts nodarbinātības dienesti, sociālie partneri un tādas organizācijas kā augstskolas, uzņēmumu apvienības, arodbiedrības un tirdzniecības kameras.

EaSI finansējumu 2020. un 2021. gadā saņem 8pārrobežu partnerības, kurās piedalās 14 valstis. Turklāt vairākas citas partnerības darbojas bez EaSI atbalsta. (Lai atrastu visas pašreizējās un iepriekšējās pārrobežu partnerības, noklikšķiniet šeit.)

Pārrobežu partnerības, ko atbalsta EaSI:

Partnerību visaptverošais mērķis ir izplatīt informāciju un sniegt konsultācijas darba meklētājiem un darba devējiem par pārrobežu profesionālo mobilitāti, piedāvāt darbā iekārtošanas iespējas un sniegt pakalpojumus pirms un pēc personāla atlases. Ir pieejamas ekspertu grupas, kas atbalsta darba ņēmējus katrā viņu karjeras posmā un atbild uz visiem jautājumiem, kādi varētu rasties par pārrobežu nodarbinātības praktiskajiem aspektiem.

Partnerības katru gadu īsteno daudzus pasākumus, atbalstot gan darba meklētājus, gan darba devējus. Patlaban aktuālākie projekti ir izaugsmes vadība darba meklētājiem vecumā virs 50 gadiem, pārrobežu māceklības shēmas un jauna darba piemeklēšanas lietotne vakancēm Beļģijas un Nīderlandes pierobežā.

Partnerības arī uzrauga mobilitātes plūsmas pāri attiecīgo valstu robežām, uzrauga darba tirgus attīstību un apzina šķēršļus, kas varētu kavēt darba ņēmēju brīvu pārvietošanos reģionālajā pārrobežu darba tirgū.

Lai saņemtu papildu ieteikumus par darba iespējām savā reģionā, meklējiet EURES padomdevējus pēc pārrobežu partnerības, noklikšķinot šeit.

Noklikšķiniet šeit, lai uzzinātu vairāk par konkrētu pārrobežu partnerību (ieskaitot viņu vietu kartē un kā ar viņiem sazināties.)