Skip to main content
Logotip Europske komisije
EURES

EURES u prekograničnim regijama

Pogranične regije unutar EU-a čine 40 % teritorija EU-a i u njima živi gotovo dva milijuna osoba koje redovito prelaze granicu. Više od 1,5 milijuna ljudi u EU-u je 2018. živjelo u jednoj, a radilo u drugoj državi.

Prekogranični radnici svakodnevno se suočavaju s brojnim preprekama, kao što su različite nacionalne prakse, sustavi socijalnog osiguranja, pravila oporezivanja i pravni sustavi. Osim toga, prekogranični javni prijevoz češće je manje razvijen nego onaj unutar zemalja, što dodatno otežava prekograničnu radnu mobilnost.

EURES pomaže prekograničnim radnicima da savladaju te prepreke tako što pruža financijsku potporu prekograničnim partnerstvima u okviru EaSI-ja, programa EU-a za zapošljavanje i socijalne inovacije.

Ta partnerstva uključuju članove i partnere EURES-a koji sudjeluju u prekograničnoj suradnji kako bi podržali mobilnost radnika i poslodavaca. Mogu sudjelovati i organizacije koje nisu dio mreže EURES ako su relevantne za regionalno tržište radne mobilnosti. Parteri su uglavnom državne službe za zapošljavanje, socijalni partneri i organizacije kao što su sveučilišta, poslovna udruženja, sindikati i gospodarske komore.

Osam prekograničnih partnerstava, koja uključuju 14 zemalja, primit će 2020. i 2021. sredstva iz EaSI-ja. Osim toga, brojna druga partnerstva djeluju i bez potpore EaSI-ja. (Da biste pronašli sva prekogranična partnerstva, trenutna i prethodna, kliknite ovdje).

Prekogranična partnerstva koja će primiti potporu EaSI-ja su:

Glavni je cilj tih partnerstava razmjena informacija i savjeta u pogledu prekogranične radne mobilnosti s tražiteljima posla i poslodavcima, kao i ponuda mogućnosti zaposlenja i pružanje usluga prije i poslije zapošljavanja. Radnicima su u svakoj fazi karijere dostupne skupine stručnjaka za potporu i pružanje odgovora na sva pitanja o praktičnim aspektima prekograničnog rada.

Partnerstva svake godine provode brojne aktivnosti potpore namijenjene tražiteljima posla i poslodavcima. Trenutačno se ističu osposobljavanje tražitelja posla starijih od 50 godina, programi prekograničnog naukovanja i buduća aplikacija za povezivanje poslodavaca i tražitelja posla uzduž belgijsko-nizozemske granice.

Partnerstva prate i tijek mobilnosti preko vlastitih granica te razvoj tržišta rada i utvrđuju prepreke koje mogu ograničavati slobodno kretanje radnika na regionalnom prekograničnom tržištu rada.

Za dodatne savjete o mogućnostima zaposlenja u vašoj regiji, kliknite ovdje i pretražite savjetnike EURES-a prema prekograničnom partnerstvu.

Kliknite ovdje da biste saznali više o određenom prekograničnom partnerstvu. (Uključujući njihovo mjesto na karti i kako ih kontaktirati.)