Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh
EURES

Comhpháirtíochtaí trasteorann EURES

Cumhdaíonn réigiúin teorann inmheánacha 40% de chríoch AE agus iontu cónaíonn beagnach 2 mhilliún comaitéir a thrasnaíonn teorainneacha. In 2018, bhí níos mó ná 1.5 milliún duine san Aontas Eorpach ina gcónaí i dtír amháin agus ag obair i dtír eile.

Bíonn roinnt constaicí ar leith roimh na hoibrithe trasteorann sin gach lá, amhail cleachtais náisiúnta éagsúla, córais slándála sóisialta éagsúla, rialacha cánachais éagsúla agus córais dhlíthiúla éagsúla i gcoitinne. Ina theannta sin, is minic a bhíonn an t-iompar poiblí is lú forbairt i réigiúin trasteorann i gcomparáid le hiompar intíre, rud a chuireann bac breise ar shoghluaisteacht ghairmiúil trasteorann.

Cabhraíonn EURES le hoibrithe trasteorann na baic sin a shárú trí thacaíocht airgeadais a sholáthar do chomhpháirtíochtaí trasteorann, faoi scáth EaSI, clár de chuid an Aontais Eorpaigh um fhostaíocht agus um nuálaíocht shóisialta.

Is é an rud atá sna comhpháirtíochtaí sin ná comhaltaí agus comhpháirtithe EURES a aontaíonn go n-oibreoidh siad le chéile trasna na dteorainneacha chun tacú le soghluaisteacht oibrithe agus fostóirí. Féadann eagraíochtaí nach cuid de ghréasán EURES iad páirt a ghlacadh freisin má tá siad ábhartha laistigh den mhargadh réigiúnach maidir le soghluaisteacht post. Áirítear ar na comhpháirtithe de ghnáth seirbhísí fostaíochta poiblí, comhpháirtithe sóisialta agus eagraíochtaí mar ollscoileanna, cumainn ghnó, ceardchumainn agus comhlachais tráchtála.

In 2020 agus 2021, faigheann 8 gcomhpháirtíocht trasteorann ina bhfuil 14 thír rannpháirteach cistiú EaSI. Ina theannta sin, tá roinnt comhpháirtíochtaí eile gníomhach gan tacaíocht ó EaSI. (Chun gach comhpháirtíocht trasteorann, reatha agus roimhe seo a aimsiú, cliceáil ar cliceáil anseo.)

Is iad a leanas na comhpháirtíochtaí trasteorann arna dtacú ag EaSI:

Is é cuspóir uileghabhálach na gcomhpháirtíochtaí faisnéis a chomhroinnt agus comhairle a chur ar chuardaitheoirí poist agus fostóirí maidir le soghluaisteacht ghairmiúil trasteorann, deiseanna socrúchán a thairiscint dóibh agus seirbhísí réamhearcaíochta agus iar-earcaíochta a sholáthar dóibh. Tá grúpaí saineolaithe ar fáil chun tacú le hoibrithe ag gach céim dá ngairm bheatha agus chun freagraí a thabhairt dóibh ar aon cheisteanna a d'fhéadfadh a bheith acu maidir le praiticiúlachtaí a bhaineann le bheith ag obair ar an taobh thall den teorainn.

Gach bliain, cuireann na comhpháirtíochtaí go leor gníomhaíochtaí i gcrích chun tacú le cuardaitheoirí poist agus le fostóirí araon. I measc na mbuaicphointí reatha tá oiliúint ar chuardaitheoirí poist sa réimse aoise 50+, scéimeanna printíseachta trasteorann agus aip nua meaitseála poist le haghaidh folúntais feadh na teorann idir an Bheilg agus an Ísiltír.

Déanann na comhpháirtíochtaí faireachán freisin ar shreabhadh na soghluaisteachta trasna a dteorainneacha faoi seach, déanann siad faireachán ar fhorbairt an mhargaidh fostaíochta agus sainaithníonn siad constaicí a d'fhéadfadh bac a chur ar shaoirse cheart oibre laistigh den mhargadh post trasteorann réigiúnach.

Chun tuilleadh comhairle a fháil faoi dheiseanna fostaíochta i do réigiún, cuardaigh Comhairleoirí EURES trí chomhpháirtíocht trasteorann trí chliceáil anseo.

Cliceáil anseo chun tuilleadh faisnéise a fháil faoi chomhpháirtíocht trasteorann ar leith. (Lena n-áit ar mhapa san áireamh agus conas teagmháil a dhéanamh leo.)