Skip to main content
Europa-Kommissionens logo
EURES

Eures i grænseområder

EU’s interne grænseregioner omfatter 40 % af EU’s område og er hjemsted for næsten 2 millioner grænsependlere. I 2018 boede mere end 1,5 millioner mennesker i EU i ét land og arbejdede i et andet.

Grænsearbejdere oplever dagligt en række hindringer, f.eks. forskellige nationale praksisser, sociale sikringsordninger, skatteregler og retssystemer. Desuden er den offentlige transport ofte mindre udviklet i grænseregioner i forhold til den indenlandske transport, hvilket hæmmer den grænseoverskridende jobmobilitet yderligere.

Eures hjælper grænsearbejdere med at overvinde disse hindringer ved at yde økonomisk støtte til grænseoverskridende partnerskaber inden for rammerne af EaSI, EU-programmet for beskæftigelse og social innovation.

Disse partnerskaber involverer Euresmedlemmer og -partnere, som samarbejder på tværs af grænserne for at støtte arbejdstageres og arbejdsgiveres mobilitet. Organisationer, der ikke er en del af Euresnettet, kan også deltage, hvis de er relevante for det regionale jobmobilitetsmarked. Partnerne omfatter normalt offentlige arbejdsformidlinger, arbejdsmarkedets parter og organisationer som f.eks. universiteter, erhvervssammenslutninger, fagforeninger og handelskamre.

I 2020 og 2021 modtager 8 grænseoverskridende partnerskaber med 14 lande støtte fra EaSI. Derudover er en række andre partnerskaber aktive uden støtte fra EaSI. (For at finde alle grænseoverskridende partnerskaber, nuværende og tidligere, klik her.)

De grænseoverskridende partnerskaber, der modtager støtte fra EaSI, er:

Det overordnede mål med partnerskaberne er at udveksle oplysninger og rådgive jobsøgende og arbejdsgivere om grænseoverskridende jobmobilitet, tilbyde jobmuligheder og tilbyde tjenester før og efter rekruttering. Der er ekspertpuljer til rådighed til at støtte arbejdstagerne på alle trin i deres karriere, og de besvarer alle spørgsmål, der måtte være, om de praktiske forhold ved at arbejde på tværs af grænsen.

Hvert år gennemfører partnerskaberne en lang række aktiviteter til støtte for både jobsøgende og arbejdsgivere. De nuværende højdepunkter omfatter vejledning for jobsøgende i aldersgruppen 50+, grænseoverskridende lærepladsordninger og en kommende jobmatching-app for ledige stillinger langs den belgisk-nederlandske grænse.

Partnerskaberne overvåger også mobilitetsstrømmen på tværs af deres respektive grænser og udviklingen på arbejdsmarkedet og identificerer hindringer, der kan hæmme den frie bevægelighed for arbejdstagere på det regionale grænseoverskridende jobmarked.

Hvis du ønsker yderligere rådgivning om jobmuligheder i din region, kan du søge efter Euresvejledere efter grænseoverskridende partnerskab ved at klikke her.

Klik her for at få mere at vide om et specifikt grænseoverskridende partnerskab. (Inkluderet deres plads på et kort og hvordan man kontakter dem.)