Sinu esimene EURESe töökoht


Kas ...

  • oled 18–35aastane?
  • oled ELi liikmesriigi, Norra või Islandi kodanik või seaduslik resident?
  • sa ei leia oma kodumaal töö- või praktikavõimalusi?
  • soovid siirduda töö, praktika või õpipoisiõppe eesmärgil teise ELi liikmesriiki, Norrasse või Islandile?

Kui vastasid neile küsimustele jaatavalt, võib projekt Sinu esimene EURESe töökoht sind aidata.

Mis kasu ma sellest saan?

Sinu esimene EURESe töökoht on Euroopa Liidu tööalase liikuvuse projekt, mis aitab noortel leida töö-, praktika- või õpipoisiõppe võimalusi teistes ELi liikmesriikides, Norras või Islandil ning tööandjatel kvalifitseeritud tööjõudu. Eesmärk on pakkuda noortele tööotsijatele tasustatud töökohti kogu Euroopas. Töö- ja õpipoisikoht peab olema tagatud vähemalt 6 kuuks, praktikakoht 3 kuuks.

Projekti Sinu esimene EURESe töökoht kaudu võid saada teavet ning abi töötkoha otsingutel, tööandjate ja tööotsijate kokkuviimisel ja töölevõtmisel. Võid saada ka rahalist toetust, et osaleda välismaal töövestlusel, aga ka koolituse (nt keelekursuse), kvalifikatsiooni tunnustamise või ümberasumiskulude katmiseks.

Mis kvalifikatsioon peab mul olema?

Projektis Sinu esimene EURESe töökoht võivad osaleda erineva haridustaseme ja/või töökogemusega kandidaadid.

Kuidas saan osaleda?

Osalemistingimused ja - eeskirjad on projekti Sinu esimene EURESe töökoht juhendis.

Allpool on teenuseid pakkuvate põhitööturuasutuste ja partnertööturuasutuste lingid. Kui su elukohariigis neid teenuseid veel ei pakuta või mõne riigi veebilingid ei ole aktiivsed, võta ühendust põhitööturuasutustega.

Lisateavet saab Euroopa Liidu tööturuasutuste ja nende partnerite projekti Sinu esimene EURESe töökoht nimekirjast.