Sinu esimene EURESe töökoht


Kas …

  • oled Euroopa Liidu liikmesriigis, Norras või Islandil registreeritud ettevõtja või organisatsioon?
  • otsid konkreetse profiiliga noori, kuid ei leia neid oma riigist?
  • soovid tööle võtta 18–35aastaseid töötajaid, praktikante või õpipoisse teistest ELi liikmesriikidest, Norrast või Islandilt?
  • sulon võimalik pakkuda kandidaatidele töökohapõhist koolitust ja muud toetust?

Kui vastasid kõigile neile küsimustele jaatavalt, võib projekt Sinu esimene EURESe töökoht sind aidata.

Mis kasu mu ettevõte sellest saab?

Sinu esimene EURESe töökoht on Euroopa Liidu tööalase liikuvuse projekt, mis aitab tööandjatel leida kvalifitseeritud töötajaid ning noortel leida töö-, praktika- või õpipoisiõppe võimalusi teistes ELi liikmesriikides, Norras või Islandil. Eesmärk on eelkõige pakkuda motiveeritud noortele tööotsijatele töökohti, millele kogu Euroopas on raske tööjõudu leida.

Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad (VKEd) võivad taotleda rahalist toetust, et osaliselt katta uue töötaja, praktikandi või õpipoisi koolituskulud ja aidata neil uude kohta asuda.

Mida peab teadma palga ja töötingimuste kohta?

Tööandjad peavad maksma palka ning tagama sotsiaalkindlustuse või muud riiklikust tööõigusest tulenevad hüvitised. Kandidaadiga tuleb sõlmida kirjalik tööleping vähemalt kuueks kuuks (töötaja või õpipoiss) või kolmeks kuuks (praktikant).

Kuidas osaleda?

Osalemistingimused ja-eeskirjad on projekti Sinu esimene EURESe töökoht juhendis.

Allpool on teenuseid pakkuvate põhitööturuasutuste ja nendepartnertja partnertööturuasutuste lingid. Kui su elukohariigis neid teenuseid veel ei pakuta või mõne riigi veebilingid ei ole aktiivsed, võta ühendust põhitööturuasutustega.

Lisateavet saab Euroopa Liidu tööturuasutuste ja nende partnerite projekti Sinu esimene EURESe töökoht nimekirjast.