EURES Targeted Mobility Scheme


Kas sinu riigis on raske leida töö- või praktikavõimalusi?

Kas oled kogenud palju välismaal töötamise takistusi ega tea, kuidas neid ületada?

 

Tere tulemast EURESe suunatud liikuvuskavasse (TMS)!

 

Kui otsid suunatud tuge, mis aitaks sul uute teadmiste ja oskuste saamiseks kasutada põnevaid töövõimalusi teises ELi riigis, Islandil või Norras, uuri, kuidas saab sind aidata EURESe suunatud liikuvuskava.

 

Järgi järgmisi nõuandeid

 

Mis on EURESe suunatud liikuvuskava?

 • EURESe suunatud liikuvuskava (TMS) on meede, mis edendab kutsealast liikuvust, lahendades ELi-sisese liikuvuse probleeme ja toetades tööotsijaid, kes vajavad edu saavutamiseks tugiteenuste paketti.
 • EURESe suunatud liikuvuskava aitab kohandatud tuge vajavatel ELi kodanikel leida töö-, praktika- või õpipoisikohta teises ELi liikmesriigis, Norras või Islandil ning tööandjatel motiveeritud ja kvalifitseeritud töötajaid.
 • Tänu EURESe suunatud liikuvuskavale saab pakkuda tuge tööotsijatele välismaal töötamise probleemide lahendamisel. EURES suunatud liikuvuskava pakub tuge sihttoetustena. Rahastada võib keelekursusi, kvalifikatsioonide tunnustamist, sõidu- ja elamiskulusid.
 • See aitab tööotsijatel ja töötajatel kasutada oma õigust liikuda vabalt kogu ELis ja aitab vähendada tööturu tasakaalustamatust.

 

Kes võivad osaleda?

 • Isikud, kes otsivad töö-, praktika- või õpipoisikohta ELi liikmesriigis, Islandil või Norras;
 • kes on vähemalt 18-aastased;
 • kes on ELi liikmesriigi, Norra või Islandi kodanikud;
 • kõik tööotsijad sõltumata kvalifikatsioonitasemest.

 

Kus võib uut töö-, praktika- või õpipoisikohta otsida?

 • Kõigis ELi liikmeriikides, Islandil ja Norras.

 

Miks?

Sest soovid…

 • kolida teise ELi liikmesriiki, Norrasse või Islandile töö, praktika või õpipoisiõppe tõttu;
 • leida tuge, et kasutada põnevaid võimalusi omandada uusi teadmisi ja oskusi, õppida uusi keeli, saada kasu kohandatud tööhõiveteenustest.

 

Millal võid tööotsingut alustada?

Alusta kohe!

 • Tutvu asjakohaste veebilehtedega. Allpool on EURESe suunatud liikuvuskava praeguste projektide lingid.
 • Võta ühendust juhtivate tööturuasutuste ja nende partneritega, kes osalevad EURESe suunatud liikuvuskavas.
 • Küsi teavet taotlusprotsessi, tööotsingu, töövahenduse ja värbamistoe kohta.
 • Osaleme koos EURESe liikuvuskava meetmes!