EURES Targeted Mobility Scheme


Kas otsid kindla profiiliga töötajaid, keda on raske oma riigist leida? Kas arvad, et mitmekultuuriline Euroopa töörühm annab sinu ettevõttele olulise eelise?

 

Tere tulemast EURESe suunatud liikuvuskava (TMS) lehele!

 

Lase EURESe suunatud liikuvuskaval sinu ettevõtet oluliselt aidata!

 

Järgi järgmisi nõuandeid

 

Mis on EURESe suunatud liikuvuskava?

 • EURESe suunatud liikuvuskava (TMS) on meede, mis edendab kutsealast liikuvust, lahendades ELi-sisese liikuvuse probleeme ja toetades tööotsijaid, kes vajavad edu saavutamiseks tugiteenuste paketti.
 • EURESe suunatud liikuvuskava aitab kohandatud tuge vajavatel ELi kodanikel leida töö-, praktika- või õpipoisikohta teises ELi liikmesriigis, Norras või Islandil ning tööandjatel motiveeritud ja kvalifitseeritud töötajaid.
 • Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad (VKEd) saavad taotleda rahalist toetust, et osaliselt katta uue töötaja, praktikandi või õpipoisi koolitus- ja integreerimiskulud.
 • Tänu EURESe suunatud liikuvuskavale saab pakkuda tuge tööotsijatele välismaal töötamise probleemide lahendamisel. EURES suunatud liikuvuskava pakub tuge sihttoetustena. Rahastada võib keelekursusi, kvalifikatsioonide tunnustamist, sõidu- ja elamiskulusid.
 • See aitab tööotsijatel ja töötajatel kasutada oma õigust liikuda vabalt kogu ELis ja aitab vähendada tööturu tasakaalustamatust.

 

Kes võivad osaleda?

 • Kõik ettevõtted või organisatsioonid, mis on asutatud ELi liikmesriigis, Norras või Islandil, sõltumata majandussektorist ja suurusest.
 • Kõik ettevõtted, kes soovivad värvata eriprofiiliga töötajaid.
 • Kõik ettevõtted, kes pakuvad kirjalikku töölepingut vähemalt 6 kuuks (töö- või õpipoisikoht) või 3 kuuks (praktikakoht).

 

Kust saab ettevõte värvata?

 • ELi liikmesriikidest, Islandilt ja Norrast.

 

Miks?

 • Soovid värvata motiveeritud töötajaid, praktikante või õpipoisse ELi liikmesriikidest, Norrast või Islandilt.
 • Otsid kohandatud tööhõivetuge teisest liikmesriigist värbamiseks.
 • Iga töö-, praktika- ja õpipoisikoht, mis vastab siseriiklikule õigusele, võib olla toetuskõlblik, sõltumata majandussektorist.

 

Millal saab sinu ettevõte alustada osalemist EURESe suunatud liikuvuskava võrgustikus?

Alusta kohe!

 • Tutvu asjakohaste veebilehtedega. Allpool on EURESe suunatud liikuvuskava praeguste projektide lingid.
 • Võta ühendust juhtivate tööturuasutuste ja nende partneritega, kes osalevad EURESe suunatud liikuvuskavas.
 • Küsi teavet osaluse, taotlusprotsessi, töökohaotsingu, töövahenduse ja värbamistoe tingimuste ja eeskirjade kohta.
 • Osaleme koos EURESe liikuvuskava meetmes!