Reactivate


Kas…

  • oled üle 35-aastane?
  • oled ELi liikmesriigi kodanik või seaduslik elanik?
  • sa ei leia oma riigis töö- ega praktikavõimalust?
  • soovid leida eluaseme ja töö teises ELi liikmesriigis?

Kui vastasid neile küsimustele jaatavalt, siis võib liikuvuskava Reactivate sulle sobida.

Mis kasu ma sellest saan?

Reactivate on Euroopa Liidu tööalase liikuvuse kava ja see aitab üle 35-aastastel ELi kodanikel leida töö-, praktika- või õpipoisikohta teises Euroopa Liidu riigis ning tööandjatel leida kvalifitseeritud töötajaid. See aitab tööotsijatel, eeskätt töötutel, leida tasustatud tööd kogu Euroopas. Töö ja õpipoisiõpe peab kestma vähemalt 6 kuud (praktika võib kesta vähem).

Kava Reactivate raames saad teavet, tööotsingu-, sobitus- ja värbamisabi. Võid taotleda ka rahalist toetust, et katta välisriigis toimuva töövestluse või keelekursuse, kvalifikatsiooni tunnustamise või välisriiki siirdumise kulud.

Mis kvalifikatsioon peab mul olema?

Kavas Reactivate võivad osaleda eri haridustaseme ja/või töökogemusega kandidaadid.

Kuidas saan osaleda?

Osalemistingimused ja -eeskirjad on algatuse Reactivate juhendis.

Allpool on teenuseid pakkuvate põhitööturuasutuste ja partnertööturuasutuste lingid. Kui sinu elukohariigis neid teenuseid veel ei pakuta või mõne riigi veebilingid ei ole aktiivsed, võta ühendust põhitööturuasutusega.

Lisateavet saab algatuse Reactivate ELi tööturuasutuste ja nende partnerite nimekirjast.


Põhitööturuasutus

Partnertööturuasutused