Reactivate


Kas…

  • esindad ELi liikmesriigis registreeritud äriühingut või organisatsiooni?
  • otsid kindla profiiliga töötajaid, keda sa oma riigist ei leida?
  • tahad leida üle 35-aastaseid töötajaid, praktikante või õpipoisse teistest ELi liikmesriikidest?
  • soovid pakkuda värvatud kandidaatidele töökohapõhist õpet või muud tuge?

Kui vastasid neile küsimustele jaatavalt, siis võib liikuvuskava Reactivate sulle sobida.

Mis kasu mu ettevõte sellest saab?

Reactivate on Euroopa Liidu tööalase liikuvuse projekt, mis aitab tööandjatel leida kvalifitseeritud töötajaid ning ELi kodanikel leida töö-, praktika- või õpipoisikohta teises Euroopa Liidus riigis. Eesmärk on leida tööjõupuudusega töökohtadele motiveeritud kandidaate kõikjalt Euroopast.

Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted (VKEd) võivad taotleda rahalist toetust, et kanda uute töötajate, praktikantide või õpipoiste teatud koolitus- ja ümberasumiskulud.

Mida peab teadma palga ja töötingimuste kohta?

Tööandjad peavad maksma palka ning tagama sotsiaalkindlustuse või muud riiklikust tööõigusest tulenevad hüvitised. Kandidaadiga tuleb sõlmida kirjalik tööleping vähemalt kuueks kuuks (praktika võib kesta vähem).

Kuidas osaleda?

Osalemistingimused ja -eeskirjad on algatuse Reactivate juhendis.

Allpool on teenuseid pakkuvate põhitööturuasutuste ja partnertööturuasutuste lingid. Kui sinu elukohariigis neid teenuseid veel ei pakuta või mõne riigi veebilingid ei ole aktiivsed, võta ühendust põhitööturuasutusega.

Lisateavet saab algatuse Reactivate ELi tööturuasutuste ja nende partnerite nimekirjast.