• Üritused

Uudised


Tere tulemast uudiste jaotisse. Klõpsa vasakpoolsel menüül, et otsida töökohtade ja liikuvuse kohta viimaseid uudiseid, samuti infolehti „EURES ja Sina" või loe viimast päevateemalist artiklit allpool.

Üha enam uuringuid tõendab, et töötajad eelistavad nn hübriidtöötamist – paindlikkust ja võimalust jagada aega kodu ja töökoha vahel.
Picture

Paljud töötajad väärtustavad suuremat paindlikkust, mida pakkus töötamine kodunt pandeemia ajal. Kuigi on oluline järk-järgult naasta töökohtadele ja kasutada vahetu suhtlusega koostööd, jätkub lähitulevikus veel osaajaline kaugtöö.

Hübriidsed tööviisid on paindlikumad. Kõiki töid ei pea tegema kontoris samal ajal. Pärast COVID-19 pandeemiat hübriidtöötamiseks on siiski vaja olulist kultuurimuutust ja uute tööviiside loomist koos seotud põhimõtete ja tavadega.

Hübriidmudel

Sarnaselt kaugtöötamisega tuleb hübriidtöö olukorras rohkem keskenduda inimeste haldamisele kui lihtsalt tööülesannete täitmisele. See tähendab suuremat keskendumist üksteise toetamisele, üksteise usaldamist ja suuremat üksteisele tuginemist, töösuhete selgitamist ja tagamist, et kõik on kaasatud koosolekutesse. Tähtis ei ole füüsiline kohalolek, vaid tulemused.

Pandeemia ajal pidime õppima, kuidas virtuaalselt taasluua varem koridorides või lõunapausidel toimunud mitteametlik suhtlus. Osalise naasmisega kontorisse tekib rohkem mitteametliku vahetu suhtluse ja sotsiaalse lävimise võimalusi. Peale selle tuleb jätkata teabe ennetavat jagamist ja tagada korrapärane konstruktiivne tagasiside.

Tõhus teabevahetus

Hübriidtöötamine põhineb tõhusal teabevahetusel. Kuigi see on oluline edu saavutamiseks, on see ka potentsiaalselt suure riskiga valdkond. Kui teabevahetust hallatakse halvasti, võib tulemus olla puudulik teabevoog, teabelüngad, takistused tõhusal rühmatööl ja kontoris mitteviibivate rühmakaaslaste kõrvalejäämine. Tõhusat teabevahetust tuleb käsitada iga rühmaliikme kohustusena. Üksused/sektorid/rühmad peavad arutama oma prioriteete ja seadma koos selged ootused, sealhulgas blokeerima aega keskendunud tööks ja leppima kokku, millal on vaja olla kontoris füüsiliselt kohal.

Järkjärguline tööle naasmine avatud kontoris

Kuigi meil on olemas COVID-19 pandeemia tervise- ja ohutusjuhendid, ei tohiks unustada ka emotsionaalset ja vaimset heaolu. Mõni töötaja võib olla mures või kogeda raskusi seoses tööle naasmisega avatud kontorisse. See võib vajada aega ja kohandusi. Seepärast julgustame juhte kasutama paindlikku lähenemisviisi, tundlikku ja avatud arutelu iga töötajaga ning arutama mis tahes kohandusi ja/või abi, et hõlbustada tõhusat naasmist töökohale.

Töötaja töö järelevalve ja hindamine

Kui töötajad töötavad kaugtööl või paindlikumalt, võib olla keerulisem jälgida nende tulemuslikkust. Töötajate füüsilise kontoris (või virtuaalsel koosolekul) kohaloleku ja kohalolekuaja hindamise asemel on juhtidel vaja nüüd kohaneda tulemuslikkuse hindamisega tulemuste, sihteesmärkide täitmise, väljundite saavutamise, panuse ja väärtuse kaudu. Seepärast on tähtis, et juhtidel oleks korrapärane aeg vahetuks suhtlemiseks iga rühmaliikmega eraldi, et arutada tulemuslikkust, anda korrapärast tagasisidet ja ajakohastada töö eesmärke, kui vaja.

Hübriidrühmas töötamine

Hübriidrühmas on igal päeval mõni töötaja kaugtööl ja teised kontoris. Et seda korraldust maksimaalselt kasutada, tuleb koostöökorraldus uuesti läbi mõelda. Mõnes rühmas on selle liikmed juba mitu aastat töötanud hübriidtöö olukorras, töötades eri asukohtades. Teiste jaoks on see siiski uus tegelikkus ja nad vajavad kohanemisaega. Hübriidrühmades tuleb keskenduda rohkem rühma, rühmaliikmete ja iseenda haldamisele – ülesannetele, mida on lihtsam täita, kui töötatakse koos samas füüsilises ruumis. Kõigil on selles oma osa.

Uutest paindlikest tööviisidest kasu saamine

Kui kaalutletakse paindlikke tööviise ja kuidas neid kõige paremini kohandada kaug-/hübriidtöö keskkonnale, tuleb arvestada järgmist viit keskset põhimõtet.

  1. Usalduse, vastutuse ja tulemuste kultuuri soodustamine: suhtumise ja tulemuste väärtustamine.
  2. Nutikate ja tervislike töötavade rakendamine: õige tasakaalu leidmine selle vahel, mida ja kuidas teha.
  3. Koostöövahendite kasutamine: paindlik töötamine sõltub võimest teha koostööd olenemata ajast ja asukohtadest.
  4. Katsetamine ja kohandamine: huvitatus, parendusettepanekute tegemine ning eri tavade ja eeskirjade katsetamine.
  5. Rühmakokkulepete sõlmimine: paindliku töötamise kohandamine oma rühma vajadustele ja kontekstile. Kokkulepete korrapärane läbivaatamine.

Hübriidtöötamine seab uusi nõudeid tööandjatele ja juhtkonnale. Kuigi nad võivad olla omandanud uued oskused kaugtöötajate haldamiseks, on hübriidtöötamise probleemid ainulaadsed ning erinevad peamiselt kaugtööna või peamiselt kontoripõhisest töötamisest.

Hübriidmudel pakub ettevõtetele uusi võimalusi uudsete tööviiside loomiseks. Mida peaksid ettevõtted arvestama selle uue mudeli rakendamisel? Meie artikkel „Kuidas tööandjad saavad valmistuda uueks hübriidseks töökorralduseks?“.

 

Seotud lingid

Kuidas tööandjad saavad valmistuda uueks hübriidseks töökorralduseks?

 

Lisateave

Euroopa tööhõivepäevad

EURESe nõustajad

Elamine ja töötamine EURESe riikides

EURESe töökohtade andmebaas

EURESe teenused tööandjatele

EURESe ürituste kalender

Eelseisvad veebiüritused

EURES Facebookis

EURES Twitteris

EURES LinkedInis

04/11/2021

$title.getData() Image