• Üritused

Uudised


Uudise otsimine

Viis pandeemiaaegset muudatust, mis jäävad püsima


Viis põhiküsimust COVID-19-järgse tööle naasmise küsitluseks


Kuidas tööandjad saavad valmistuda uueks hübriidseks töökorralduseks?


Miks on pehmed oskused ja emotsionaalne intelligentsus olulisemad kui kunagi varem?


Uus leping kaitseb ELi kodanikke Ühendkuningriigis ja vastupidi


Kuidas korraldada edukaid töövestlusi


Algab EURESe hooajatöö kampaania


Five tips for starting a new job remotely


Viis põhjust, miks keele õppimine võib parandada tööalast konkurentsivõimet


Ümberõppeks ja välismaal töötamiseks ei ole kunagi liiga hilja: Eddy Bomboko lugu


vastutusest loobumine

Artiklite eesmärk on anda EURESe portaali külastajatele teavet päevakajaliste teemade ja suundumuste kohta ning ergutada arutelusid ja debatte. Nende sisu ei kajasta tingimata Euroopa Tööjõuamet (ELA) ega Euroopa Komisjoni seisukohti. Lisaks EURES ega ELA ei toeta ühtki eespool nimetatud kolmanda isiku veebilehte.