• Üritused

Uudised


Uudise otsimine

Viis pandeemiaaegset muudatust, mis jäävad püsima


Viis põhiküsimust COVID-19-järgse tööle naasmise küsitluseks


Kuidas tööandjad saavad valmistuda uueks hübriidseks töökorralduseks?


Uus leping kaitseb ELi kodanikke Ühendkuningriigis ja vastupidi


Kuidas korraldada edukaid töövestlusi


Algab EURESe hooajatöö kampaania


Kuidas muuta kodukontor keskkonnahoidlikumaks?


Neli nõuannet, kuidas tervitada COVID-19 pandeemia järel töökohta naasvaid töötajaid


Euroopa Liit käivitab uue kava Euroopa VKEde toetuseks


Fotokonkursi „Reactivate“ viis inspireerivat lugu


vastutusest loobumine

Artiklite eesmärk on anda EURESe portaali külastajatele teavet päevakajaliste teemade ja suundumuste kohta ning ergutada arutelusid ja debatte. Nende sisu ei kajasta tingimata Euroopa Tööjõuamet (ELA) ega Euroopa Komisjoni seisukohti. Lisaks EURES ega ELA ei toeta ühtki eespool nimetatud kolmanda isiku veebilehte.