• Üritused

Uudised


<< Tagasi uudisteloendisse

Kuidas EURES aitab Euroopas tööd leida

Kui soovid töötada Euroopas välisriigis, saab EURES aidata. COVID-19 tõttu on elu praegu ebaharilik, kuid tööandjad värbavad ikka – ja EURES võib aidata leida töökoha.
Picture

Tööpakkumiste, korrapäraste ürituste ja üleeuroopalise tugiteenuste võrgustiku veebipõhise andmebaasi abil saab EURES pakkuda igakülgset tuge tööotsingu eel, ajal ja järel. Allpool kirjeldame, mida pakume.

 

Kandideeri vabadele töökohtadele EURESe portaalis

Seda lugedes oled EURESe portaali juba leidnud. Siin on ligikaudu 2,8 miljonit tööpakkumist 32 osalevas EURESe riigis (ELi 27 liikmesriiki ning Island, Liechtenstein, Norra, Šveitsi ja Ühendkuningriik).

Kõigepealt registreeru siin ja loo tasuta veebiprofiil. Seejärel saad kandideerida vabadele töökohtadele ja teha oma CV nähtavaks üle 16 000 portaalis registreeritud tööandjale. Samuti saad kohandada oma eelistusi ja tellida teateid profiilile vastavate tööpakkumiste kohta.

EURESe portaalis on ka mitu muud kasulikku vahendit, näiteks jaotis Elamine ja töötamine, kus on iga riigi kohta teavet, mis lihtsustab sinna siirdumist.

 

Individuaalne tugi EURESe nõustajalt

Kogu Euroopas on ligikaudu 1000 EURESe nõustajat. EURESe nõustajad pakuvad individuaalset tuge mitmes valdkonnas, näiteks järgmistes:

 

  • karjäärinõustamine ja huvitavate võimaluste soovitamine;

  • abi CV täiustamisel ja kohandamisel, et tõhustada töökohale kandideerimist;

  • CV edastamine võimalikele tööandjatele ja töövestluste vahendamine;

  • nõustamine, kuidas leida koolitus-, keeleõppe- ja rahastamisvõimalusi;

  • nõustamine õigus- ja haldusküsimustes, näiteks sotsiaalkindlustus ja maksud;

  • abi uues riigis elama asumisel.

 

Kuigi COVID-19 piirangute tõttu võib vahetuid kohtumisi mitte toimuda, võib saada individuaalset tuge siiski telefoni või e-postiga. Alustamiseks võta oma kohaliku EURESe nõustajaga ühendust juba täna.

 

Euroopa (veebipõhised) tööhõivepäevad

Alates 2013. aastast on EURES korraldanud üle 200 Euroopa (veebipõhise) tööhõivepäeva. Need üritused annavad võimaluse kohtuda võimalike tööandjatega ja saada praktilist teavet EURESe nõustajatelt.

Loomulikult toimub COVID-19 pandeemia jätkudes üha rohkem üritusi veebis, sest kontaktürituste ja reisimise suhtes võivad kehtida riiklikud piirangud. Õnneks on EURES juba aastaid korraldanud Euroopa (veebipõhiseid) tööhõivepäevi oma virtuaalsete vahendite kaudu ja jätkab regulaarsete ürituste korraldamist veebis.

See tähendab, et osaleda saab mugavasti kodunt ja suhelda võimalike tööandjatega ohutult kauguselt. Isegi töövestlused võivad toimuda videokõne abil. Tulevaste ürituste lisateave on Euroopa tööhõivepäevade veebilehel. Oma piirkonna värbamisüritusi saab otsida EURES ürituste kalendrist.

 

EURESe teenused piiriülestes piirkondades

EURESe toetuse saamiseks ei pea kolima välisriiki. Üle 1,5 miljoni inimese elab ühes Euroopa riigis, kuid töötab teises. EURESel on arvukalt piiriüleseid partnerlusi, mis keskenduvad konkreetselt selliste töötajate toetamisele.

Kui elad teise EURESe riigi piiri lähedal, võid saada abi piiriüleste võimaluste leidmisel ja piiriülese töö haldusasjade korraldamisel.

 

EURESega alustamiseks registreeru ja loo tasuta konto ning kontakteeru oma kohaliku EURESe nõustajaga juba täna.

 

Seotud lingid:

Tööotsija konto loomine

Elamine ja töötamine

EURESe nõustajad

Euroopa tööhõivepäevad

Ürituste kalender

EURES piiriülestes piirkondades

 

Lisateave:

Euroopa tööhõivepäevad

Drop’pin@EURES

EURESe nõustajad

Elamine ja töötamine EURESe riikides

EURESe töökohtade andmebaas

EURESe teenused tööandjatele

EURESe ürituste kalender

Eelseisvad veebiüritused

EURES Facebookis

EURES Twitteris

EURES LinkedInis

 

NB! EURES ega Euroopa Komisjon ei toeta ühtki eespool nimetatud kolmanda isiku veebilehte

16/10/2020

<< Tagasi uudisteloendisse
 
vastutusest loobumine

"Fookuses" artiklite eesmärk on anda EURESe portaali külastajatele teavet päevakajaliste teemade ja suundumuste kohta ning ergutada arutelusid ja debatte. Artiklid ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni seisukohti.