• Üritused

Uudised


<< Tagasi uudisteloendisse

Neli tegevusala, mille töökohti vajatakse COVID-19 pandeemia tulemusel eriti palju

COVID-19 pandeemia on oluliselt häirinud ja seganud tööturgu. Mõni tegevusala on kriisis kannatanud, mõni on saanud hoogu juurde. Siin on meie ülevaade neljast tegevusalast, mille töökohti vajatakse pärast pandeemiat kõige rohkem.
Picture

Tervishoid

Euroopas ja mujal maailmas on riigid pandeemia ajal väga oluliselt sõltunud tervishoiuvaldkonnast, mis eeldatavasti kasvab lähiaastatel. Kuigi tervishoidu on alati vaja, on pandeemia rõhutanud selle tähtsust ja muutnud selle struktuuri, mistõttu võib tekkida rohkem töökohti ja võimalusi.

Tervishoiu arendamisel pärast pandeemiat investeeritakse olemasolevatesse ja uutesse rollidesse. Need on näiteks arstid, apteekrid, nakkuse jälitamise spetsialistid, virtuaalsed haiglahaldurid ja 3D-printimise spetsialistid. Uute vaktsiinide, rajatiste ja automaatsüsteemide arendamise tulemusel vajab see valdkond uute oskustega inimesi.

 

Teadus ja uuendustegevus

Pandeemia on tõstatanud palju teadusküsimusi, millele maailm otsib vastust. See tegevus vajab teadlasi. Kriis on ka suunanud üldsuse tähelepanu rohkem teadusele, keskkonnale ja innovatsioonile. Varasemast rohkem inimesi jälgivad teaduse arengut, kaugtöö keskkonnamõju ja uute lahenduste leidmist.

Selliseid elukutseid nagu biomeditsiiniteadlasi, biolooge, keemiainsenere ja andmeanalüütikuid vajatakse pärast pandeemiat, et leida vastused nendele küsimustele ning arendada tuleviku jaoks uusi, innovaatilisi ideid ja lahendusi.

 

Infotehnoloogia

Pandeemia on kiirendanud virtuaalreaalsuse ja tehisintellekti tulekut argiellu. Koosolekud, õppetöö ja meelelahutus on liikunud kiiresti veebi, tekitades nõudluse digiplatvormide tehnoloogia ja selle spetsialistide järele, ning see nõudlus eeldatavasti püsib. Paljud üritused on pandeemia ajal toimunud veebis, sest muud võimalust ei ole. Peale selle, et see vorm oli alguses hädavajalik, on see osutunud ka kulu- ja ajasäästlikumaks.

Infotehnoloogia kiire kasv eeldatavasti jätkub ja vajab mitmesuguseid uusi spetsialiste, alates tarkvaraarendajatest, programmeerijatest ja tehnikutest kuni IT-turbe- ja tehnoloogiakonsultantideni. Valdkond on veel noor ja kasvuruumi jätkub.

 

Digitaalne side

Sidevaldkond eeldatavasti kasvab ja kohandub uute turule tulevate digivahenditega. Pandeemia on kiirendanud mitme vahendi kasutamist, tekitades nende kasutajate seas oskuste lünga. COVID-19 on drastiliselt suurendanud ka kaugtöötajate arvu, muutes digitaalse side vältimatuks.

Selliste elukutsete esindajatel nagu sidekonsultandid, veebiürituste kavandajad, ühismeediahaldurid ja meediakavandajad läheb COVID-19-järgses maailmas eeldatavasti suurepäraselt.

COVID-19 pandeemia oli ootamatu ja tekitas uue keskkonnaga kohanevas tööturus muutusi. See on kiirendanud digitaliseerimist ja kaugtööd ning rõhutanud vajadust investeerida tervishoidu, teadusesse ja uuendustegevusse, infotehnoloogiasse ja digitaalsesse sidesse.

 

Lisateave ja nõuanded, kuidas leida töökohta pärast pandeemiat, on meie artiklis Nõuanded, kuidas olla aktiivne pandeemiajärgsel tööturul“.

 

Seotud lingid:

Nõuanded, kuidas olla aktiivne pandeemiajärgsel tööturul

 

Lisateave:

Euroopa tööhõivepäevad

Drop’pin@EURES

EURESe nõustajad

Elamine ja töötamine EURESe riikides

EURESe töökohtade andmebaas

EURESe teenused tööandjatele

EURESe ürituste kalender

Eelseisvad veebiüritused

EURES Facebookis

EURES Twitteris

EURES LinkedInis

 

NB! EURES ega Euroopa Komisjon ei toeta ühtki eespool nimetatud kolmanda isiku veebilehte

19/02/2021

<< Tagasi uudisteloendisse
 
vastutusest loobumine

"Fookuses" artiklite eesmärk on anda EURESe portaali külastajatele teavet päevakajaliste teemade ja suundumuste kohta ning ergutada arutelusid ja debatte. Artiklid ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni seisukohti.