• Üritused

Uuri Euroopa tööturgu!

Praegu ootab sind 3,608,480 töökohta!

Ühine EURESe tööturuga

Määratle oma EURESe profiil ja koosta CV veebis, et mõni EURESes registreeritud 4,756 tööandjast märkaks sind.

Viis pandeemiaaegset muudatust, mis jäävad püsima

Töötamisviisid ja töötamiskohad muutusid kiiresti, kui 2020. aasta alguses puhkes COVID-19 pandeemia. Mis muudatused neist jäävad püsima ka pärast piirangute lõppu?

Arts, entertainment and recreation MEELELAHUTUS JA VABA AEG Agriculture, forestry and fishing PÕLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK Business /Entrepreneurship Business /Entrepreneurship Information and communication INFO JA SIDE Administrative and support service activities HALDUS- JA ABITEGEVUSED Electricity, gas, steam and air conditioning supply ELEKTRIENERGIA, GAASI, AURU JA KONDITSIONEERITUD ÕHUGA VARUSTAMINE EURES Portal EURES Portal Employers Tööandjad Financial and insurance activities FINANTS- JA KINDLUSTUSTEGEVUS Water supply, sewerage, waste management and remediation activities VEEVARUSTUS, KANA LISATSIOON, JÄÄTME- JA SAASTEKÄITLUS Human health and social work activities TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE Accommodation and food service activities MAJUTUS JA TOITLUSTUS Jobseekers Tööotsijad Labour market news/mobility news Labour market news/mobility news Mining and quarrying MÄETÖÖSTUSMäe-, ehitus-, tootmis- ja transpordilihttöölised Transportation and storage VEONDUS JA LAONDUS Living and Working Elamine ja töötamine Manufacturing TÖÖTLEV TÖÖSTUS Construction EHITUS News/reports/statistics News/reports/statistics Public administration and defence; compulsory social security AVALIK HALDUS JA RIIGIKAITSE; KOHUSTUSLIK SOTSIAALKINDLUSTUS Other service activities MUUD TEENINDAVAD TEGEVUSED Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services KODUMAJAPIDAMISTE KUI TÖÖANDJATE TEGEVUS, KODUMAJAPIDAMISTE OMA TARBEKS MÕE Recruiting trends Recruiting trends Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles HULGI- JA JAEKAUBANDUS; MOOTORSÕIDUKITE JA MOOTORRATASTE REMONT Real estate activities KINNISVARAALANE TEGEVUS Professional, scientific and technical activities KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS Education HARIDUS Activities of extraterritorial organisations and bodies EKSTERRITORIAALSETE ORGANISATSIOONIDE JA ÜKSUSTE TEGEVUS

17/09/2021

Loe lähemalt >>


"Kui soovid leida inimesi, kes sind aitaksid, kellel oleksid head kontaktid kõikides Euroopa riikides ja kas oskavad tööotsingul tõepoolest abistada, koputa julgelt EURESe nõustaja uksele!"

Viola de Carlo, Itaalia