Uuri Euroopa tööturgu!

Leia oma unistuste töökoht 1,133,450 vabast töökohast ... Euroopas!

Ühine EURESe tööturuga

Määratle oma EURESe profiil ja koosta CV veebis, et mõni EURESes registreeritud 5,861 tööandjast märkaks sind.

Arvutimängud võivad muutuda värbajate järgmiseks uudseks abivahendiks

Arenda oma arvutimängude mängimise oskust, sest järgmisel töövestlusel võib see olla otsustav tegur. Tuntud ettevõtted, nagu Deloitte, hindavad kandidaatide riskitaluvust, õppimise ja mõttekiirust ning püsivust selle alusel, kui hästi nad mängivad spetsiaalselt väljatöötatud mänge.

EURES Network EURESe võrgustik EURES Portal EURES Portal Employers Tööandjad General managers General managers Jobseekers Tööotsijad Labour market news/mobility news Labour market news/mobility news Senior managers Senior managers

05/02/2016

Loe lähemalt >>


"Kui soovid leida inimesi, kes sind aitaksid, kellel oleksid head kontaktid kõikides Euroopa riikides ja kas oskavad tööotsingul tõepoolest abistada, koputa julgelt EURESe nõustaja uksele!"

Viola de Carlo, Itaalia