• Üritused

Uuri Euroopa tööturgu!

Praegu ootab sind 3,474,308 töökohta!

Ühine EURESe tööturuga

Määratle oma EURESe profiil ja koosta CV veebis, et mõni EURESes registreeritud 4,886 tööandjast märkaks sind.

Miks on pehmed oskused ja emotsionaalne intelligentsus olulisemad kui kunagi varem?

COVID-19 pandeemia järgne maailm võib olla väga ebakindel ja probleemne. Selle tulemusena vajavad ettevõtted emotsionaalselt intelligentseid töötajaid, kellel on mitmesuguseid pehmeid oskusi, et aidata neil rasketel aegadel hakkama saada.

Arts, entertainment and recreation MEELELAHUTUS JA VABA AEG Agriculture, forestry and fishing PÕLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK Information and communication INFO JA SIDE Administrative and support service activities HALDUS- JA ABITEGEVUSED Electricity, gas, steam and air conditioning supply ELEKTRIENERGIA, GAASI, AURU JA KONDITSIONEERITUD ÕHUGA VARUSTAMINE EURES Portal EURES Portal Financial and insurance activities FINANTS- JA KINDLUSTUSTEGEVUS Water supply, sewerage, waste management and remediation activities VEEVARUSTUS, KANA LISATSIOON, JÄÄTME- JA SAASTEKÄITLUS Human health and social work activities TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE Hints and tips Hints and tips Accommodation and food service activities MAJUTUS JA TOITLUSTUS Jobseekers Tööotsijad Labour market news/mobility news Labour market news/mobility news Mining and quarrying MÄETÖÖSTUSMäe-, ehitus-, tootmis- ja transpordilihttöölised Transportation and storage VEONDUS JA LAONDUS Living and Working Elamine ja töötamine Manufacturing TÖÖTLEV TÖÖSTUS Construction EHITUS Public administration and defence; compulsory social security AVALIK HALDUS JA RIIGIKAITSE; KOHUSTUSLIK SOTSIAALKINDLUSTUS Other service activities MUUD TEENINDAVAD TEGEVUSED Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services KODUMAJAPIDAMISTE KUI TÖÖANDJATE TEGEVUS, KODUMAJAPIDAMISTE OMA TARBEKS MÕE Recruiting trends Recruiting trends Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles HULGI- JA JAEKAUBANDUS; MOOTORSÕIDUKITE JA MOOTORRATASTE REMONT Real estate activities KINNISVARAALANE TEGEVUS Professional, scientific and technical activities KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS Education HARIDUS Youth Youth Activities of extraterritorial organisations and bodies EKSTERRITORIAALSETE ORGANISATSIOONIDE JA ÜKSUSTE TEGEVUS

27/07/2021

Loe lähemalt >>


"Kui soovid leida inimesi, kes sind aitaksid, kellel oleksid head kontaktid kõikides Euroopa riikides ja kas oskavad tööotsingul tõepoolest abistada, koputa julgelt EURESe nõustaja uksele!"

Viola de Carlo, Itaalia