• Üritused

Uuri Euroopa tööturgu!

Praegu ootab sind 2,830,002 töökohta!

Ühine EURESe tööturuga

Määratle oma EURESe profiil ja koosta CV veebis, et mõni EURESes registreeritud 16,084 tööandjast märkaks sind.

Ohutu elukoha vahetamine töö tõttu COVID-19 pandeemia ajal

Elukoha vahetamine tööga seotud põhjustel võib olla keeruline protsess ja on veelgi keerulisem COVID-19 pandeemia ajal. Nüüd peame enne kohvri pakkimist olukorda eriti hoolikalt uurima. Allpool on neli peamist nõuannet ohutuks elukoha vahetamiseks töö tõttu COVID-19 pandeemia ajal.

Arts, entertainment and recreation MEELELAHUTUS JA VABA AEG Agriculture, forestry and fishing PÕLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK Information and communication INFO JA SIDE Administrative and support service activities HALDUS- JA ABITEGEVUSED Electricity, gas, steam and air conditioning supply ELEKTRIENERGIA, GAASI, AURU JA KONDITSIONEERITUD ÕHUGA VARUSTAMINE EU toolbox for mobility EU toolbox for mobility EURES Portal EURES Portal Employers Tööandjad Europa Euroopa Financial and insurance activities FINANTS- JA KINDLUSTUSTEGEVUS Water supply, sewerage, waste management and remediation activities VEEVARUSTUS, KANA LISATSIOON, JÄÄTME- JA SAASTEKÄITLUS Human health and social work activities TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE Hints and tips Hints and tips Accommodation and food service activities MAJUTUS JA TOITLUSTUS Jobseekers Tööotsijad Labour market news/mobility news Labour market news/mobility news Mining and quarrying MÄETÖÖSTUSMäe-, ehitus-, tootmis- ja transpordilihttöölised Transportation and storage VEONDUS JA LAONDUS Manufacturing TÖÖTLEV TÖÖSTUS Construction EHITUS Public administration and defence; compulsory social security AVALIK HALDUS JA RIIGIKAITSE; KOHUSTUSLIK SOTSIAALKINDLUSTUS Other service activities MUUD TEENINDAVAD TEGEVUSED Partners in European mobility Partners in European mobility Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services KODUMAJAPIDAMISTE KUI TÖÖANDJATE TEGEVUS, KODUMAJAPIDAMISTE OMA TARBEKS MÕE Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles HULGI- JA JAEKAUBANDUS; MOOTORSÕIDUKITE JA MOOTORRATASTE REMONT Real estate activities KINNISVARAALANE TEGEVUS Professional, scientific and technical activities KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS Education HARIDUS

22/10/2020

Loe lähemalt >>


"Kui soovid leida inimesi, kes sind aitaksid, kellel oleksid head kontaktid kõikides Euroopa riikides ja kas oskavad tööotsingul tõepoolest abistada, koputa julgelt EURESe nõustaja uksele!"

Viola de Carlo, Itaalia


"Sometimes the best part of my job is that the chair swivels."

EURES Adviser