Warning
Hooldustööde tõttu on EURESe portaal ajavahemikul 12/08/2020 19:00 kuni 13/08/2020 0:00 (Brüsseli aeg) suletud. Vabandust ebamugavuste pärast!

Announcement
Värsked uudised - Euroopa Komisjon on vastu võtnud suunised, et tagada hooajatöötajate kaitse ELis koroonaviiruse pandeemia kontekstis. Dokumendis antakse suuniseid riikide ametiasutustele, tööinspektsioonidele ja sotsiaalpartneritele, et tagada hooajatöötajate õigused, tervis ja ohutus ning et hooajatöötajad teaksid oma õigusi. Lisateave on siin.

Announcement
EURESe isikuandmete kaitse avaldust ja eritingimusi ajakohastati 9.6.2020 (vt siin).

Announcement
Alates 1. veebruarist 2020 ei ole Ühendkuningriik enam Euroopa Liidu liige. Kuid vastavalt ELi ja Ühendkuningriigi vahelisele väljaastumislepingule jätkub üleminekuperioodil (mis praeguse seisuga kestab kuni 31. detsembrini 2020) töötajate vaba liikumine Ühendkuningriigi ja liikmesriikide vahel, sh EURESe teenuste osutamine.

Tööta kõikjal Euroopas

Otsi. Avasta. Leia sobiv töö.

Lühidalt EURES

Tasuta. Mitmekeelne. Inimvõrgustik

1994. aastal loodud EURES on Euroopa tööturuasutuste koostöövõrgustik, mille eesmärk on hõlbustada töötajate vaba liikumist. Võrgustik on alati näinud vaeva, et Euroopa kodanikud saaksid keelebarjäärist, kultuurierinevustest, bürokraatiaprobleemidest, erinevast tööõigusest ja haridustunnistuste vähesest tunnustamisest hoolimata kasutada samu võimalusi kogu Euroopas.

Tähtsündmused

Saage EURESe liikmeks või partneriks

Et EURES oleks tugevam ja tõhusam vahend, mis soodustab vaba liikumist ja parandab Euroopa tööturu toimimist, reformiti seda EURESe määrusega (EL) 2016/589.

Osalege