Tutvustus


EURES on koostöövõrgustik, mille eesmärk on lihtsustada töötajate vaba liikumist ELi 27 liikmesriigis ning Šveitsis, Islandil, Liechtensteinis ja Norras.

Võrgustikku kuuluvad Euroopa koordinatsioonibüroo, riiklikud koordinatsioonibürood, EURESe partnerid ja EURESe assotsieerunud partnerid.

Võrgustiku partneriteks võivad olla avalikud tööturuasutused, erasektori tööturuasutused, ametiühingud, tööandjate organisatsioonid ja tööturu teised asjaomased osalised. Partnerid osutavad tööandjatele ja tööotsijatele teabe-, tööotsingu- ja värbamisteenuseid ning Euroopa ja riiklikud koordinatsioonibürood juhivad tegevuse korraldust vastavalt Euroopa ja riiklikul tasandil.

Peale selle on EURESel oluline roll konkreetse teabe andmisel ja töökoha leidmise lihtsustamisel piiriüleste piirkondade tööandjatele ja piirialatöötajatele.

Tegelikkuses osutab EURES teenuseid portaali ja ligikaudu 1000 EURESe nõustajat hõlmava võrgustiku kaudu. Nõustajad suhtlevad iga päev tööotsijate ja tööandjatega kõikjal Euroopas.