EURES eri riikides


EURES on tööturuasutuste võrgustik, mis hõlmab kõiki Euroopa Liidu liikmesriike ning Islandit, Liechtensteini, Norrat ja Šveitsi.

Euroopa Koordinatsiooniamet

Euroopa tasandil koordineerib võrgustikku Euroopa Komisjoni tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraadis asutatud Euroopa koordinatsiooniamet. See haldab ka EURESe portaali.

Riiklikud koordinatsioonibürood

Iga riik on nimetanud EURESe riikliku koordinatsioonibüroo, kes vastutab liikmete ja partnerite riikliku võrgustiku koordineerimise eest.

EURESe liikmed ja partnerid

Tööotsijatele ja tööandjatele pakuvad teenuseid EURESe liikmed ja partnerid.

Riiklikel tööturuasutustel on eriline roll, sest nad osalevad ja pakuvad teenuseid alati EURESe liikmetena. Ka muud tööturuasutused ning tööotsijatele ja tööandjatele teenuseid osutavad organisatsioonid võivad olenevalt osutatavatest teenustest osaleda kas EURESe liikme või EURESe partnerina. EURESe liige pakub kõiki EURESe teenuseid, kuid EURESe partner pakub vähem teenuseid, sõltuvalt organisatsiooni suurusest või muude tema poolt tavaliselt osutatavate teenuste iseloomust.

Leidke, kes need on ja kuidas nendega ühendust võtta, valides alljärgnevast loetelust riigi.