Skip to main content
EURES logo
EURES

EURES Targeted Mobility Scheme

Hledáte zaměstnance s konkrétními znalostmi a dovednostmi, ale nedaří se vám je nalézt ve své zemi? Domníváte se, že multikulturní evropský tým může pro váš podnik představovat značnou výhodu?

Vítejte na stránkách programu EURES Targeted Mobility Scheme (TMS).

Ať program EURES TMS významnou měrou pomůže vašemu podniku!

Co, kdo, kde, proč a kdy?

Co je to EURES TMS?

 • EURES Targeted Mobility Scheme (TMS) je program, který podporuje pracovní mobilitu, řeší problémy mobility v rámci EU a pomáhá uchazečům o zaměstnání, kteří potřebují balíček podpůrných služeb, uspět v jejich úsilí.
 • Cílem programu EURES TMS je pomoci občanům EU nalézt pracovní uplatnění, stáž nebo možnost učňovské přípravy v jiném členském státě EU, Norsku nebo na Islandu a usnadnit zaměstnavatelům hledání motivovaných a kvalifikovaných zaměstnanců.
 • Malé a střední podniky (MSP) mohou požádat o finanční podporu na částečné pokrytí nákladů na odbornou přípravu a integraci nových zaměstnanců, stážistů či učňů.
 • Uchazeči o zaměstnání mohou v rámci programu EURES TMS získat podporu na řešení problémů spojených s prací v zahraničí. Podpora může být poskytnuta formou cílených finančních příspěvků, např. na jazykové kurzy, uznání kvalifikace, cestovní výdaje a výdaje na pobyt.
 • Program napomáhá vytvářet takové podmínky pro uchazeče o zaměstnání a pracovníky, které jim umožní uplatnit jejich právo na volný pohyb v EU, a může pomoci s řešením nerovnováhy na trhu práce.

Kdo se může zapojit?

 • všechny podniky nebo organizace se sídlem v členském státě EU, Norsku nebo na Islandu, bez ohledu na hospodářské odvětví či velikost,
 • všechny podniky, které hledají zaměstnance s konkrétními znalostmi a dovednostmi,
 • všechny podniky, které nabízí písemnou pracovní smlouvu na alespoň šest měsíců (v případě pracovního poměru nebo učňovské přípravy) nebo na alespoň tři měsíce (v případě stáže).

Kde může váš podnik najímat zaměstnance?

 • V členských státech EU, na Islandu a v Norsku.

Proč?

 • Chcete přijmout motivované zaměstnance, stážisty nebo učně z jiných členských států EU, Norska nebo Islandu.
 • Hledáte na míru šitou podporu zaměstnanosti k náboru zaměstnanců z jiného členského státu.
 • Podporu lze získat pro jakákoli pracovní místa, stáže nebo možnosti učňovské přípravy, které jsou v souladu s vnitrostátními právními předpisy, a to bez ohledu na hospodářské odvětví.

Kdy se váš podnik může zapojit do programu EURES TMS?

Nyní!

 • Navštivte příslušné stránky. Níže naleznete odkazy na aktuální projekty programu EURES TMS.
 • Obraťte se na hlavní služby zaměstnanosti a jejich partnery zapojené do programu EURES TMS.
 • Informujte se o podmínkách a pravidlech účasti, procesu přihlášení, hledání práce, propojování zaměstnavatelů s uchazeči o zaměstnání a o pomoci při náboru.
 • Zapojte se do programu EURES TMS.