Η πρώτη σου δουλειά μέσω του EURES


Μήπως…

  • είσαι 18-35 ετών;
  • είσαι υπήκοος και νόμιμος κάτοικος κράτους μέλους της ΕΕ, της Νορβηγίας ή της Ισλανδίας
  • αδυνατείς να βρεις ευκαιρίες εργασίας ή κατάρτισης στη χώρα σου;
  • • είσαι διατεθειμένος να εγκατασταθείς σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, στη Νορβηγία ή στην Ισλανδία, για εργασία, άσκηση ή μαθητεία;

Εάν ναι, τότε το πρόγραμμα Η πρώτη σου δουλειά μέσω του EURES θα μπορούσε να είναι η λύση που αναζητάς.

Τι θα αποκομίσω;

Η πρώτη σου δουλειά μέσω του EURES είναι ένα πρόγραμμα επαγγελματικής κινητικότητας που βοηθάει τους νεαρούς πολίτες της ΕΕ να βρουν ευκαιρίες εργασίας, πρακτικής άσκησης ή μαθητείας σε κάποια άλλη χώρα της ΕΕ, στη Νορβηγία ή στην Ισλανδία και τους εργοδότες να βρουν καταρτισμένο εργατικό δυναμικό. Στόχος του προγράμματος είναι να αντιστοιχίσει το προφίλ των νέων που ζητούν εργασία με τις προσφορές για αμειβόμενες θέσεις εργασίας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η διάρκεια των προγραμμάτων αυτών είναι τουλάχιστον 6 μήνες (για θέσεις εργασίας και μαθητείας) ή 3 μήνες (για θέσεις πρακτικής άσκησης).

Η πρώτη σου δουλειά μέσω του EURES σού παρέχει πληροφορίες και βοήθεια για την αναζήτηση εργασίας, την πρόσληψη και την αντιστοίχιση του προφίλ σου με τις προσφερόμενες θέσεις. Μπορείς επίσης να λάβεις οικονομική ενίσχυση για να μεταβείς στο εξωτερικό για επαγγελματική συνέντευξη και για να καλύψεις για παράδειγμα έξοδα που αφορούν μαθήματα γλώσσας, την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων ή τα έξοδα μετεγκατάστασης.

Τι προσόντα απαιτούνται;

Η πρώτη σου δουλειά μέσω του EURES είναι ανοιχτή σε υποψηφίους με διαφορετικά επίπεδα εκπαίδευσης και/ή επαγγελματικής εμπειρίας.

Πώς μπορείτε να συμμετάσχετε;

Ο οδηγός Η πρώτη σου δουλειά μέσω του EURES ορίζει τους όρους και τους κανόνες που διέπουν τη συμμετοχή στο πρόγραμμα.

Παρακάτω θα βρείτε τους συνδέσμους προς τις κύριες υπηρεσίες απασχόλησης και τους εταίρους τους που προσφέρουν το πρόγραμμα. Εάν η χώρα σας δεν προσφέρει ακόμη αυτές τις υπηρεσίες ή οι διαδικτυακοί σύνδεσμοι ορισμένων χωρών δεν είναι ενεργοί, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις κύριες υπηρεσίες απασχόλησης.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε επίσης να συμβουλευθείτε τον κατάλογο Η πρώτη σου δουλειά μέσω του EURES με τις υπηρεσίες απασχόλησης και τους εταίρους τους στην ΕΕ