Τι είναι το Drop'pin@EURES;


 

Το Drop’pin@EURES είναι μια πλατφόρμα όπου επιχειρήσεις και οργανισμοί μπορούν να προωθούν και να προβάλλουν ευκαιρίες ειδικά σχεδιασμένες για νεαρούς Ευρωπαίους, με σκοπό να τους βοηθήσουν στα πρώτα τους βήματα στην αγορά εργασίας. Οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται σε αυτή τη διαδικτυακή πλατφόρμα περιλαμβάνουν περιόδους μαθητείας και πρακτικής άσκησης, προγράμματα κατάρτισης, κύκλους ηλεκτρονικών μαθημάτων, γλωσσική κατάρτιση, υποστήριξη της κινητικότητας, επαγγελματική καθοδήγηση και παροχή συμβουλών, κ.λπ.

Όποιο κι αν είναι το είδος της ευκαιρίας που αναζητάτε για να αυξήσετε τις πιθανότητες να βρείτε εργασία στην Ευρώπη, το Drop’pin@EURES μπορεί να σας βοηθήσει.

Το Drop’pin@EURES διευκολύνει επίσης την αντιστοίχιση των ευκαιριών για νέους με το κατάλληλο προφίλ νέων ατόμων παρέχοντας πρόσβαση σε μεγάλο αριθμό ικανών ατόμων που αναζητούν εργασία σε όλη την Ευρώπη. Στην πλατφόρμα, οι εργοδότες μπορούν να βρουν τον ιδανικό υποψήφιο για κάθε θέση ερευνώντας ηλεκτρονικά τα βιογραφικά σημειώματα πιθανών υποψηφίων. Επιπλέον, το εργαλείο παρέχει στους οργανισμούς τη δυνατότητα να δημοσιεύουν άμεσα και εύκολα στην πύλη ευκαιρίες για νέους, τις οποίες μπορούν να βλέπουν οι νέοι που είναι μέλη του EURES από όλη την Ευρώπη.

 

Νέο: Ανοιχτές θέσεις για μαθητεία και πρακτική άσκηση στην πύλη EURES!

 

Η διαβίωση και η εργασία σε άλλη χώρα είναι μια σημαντική εμπειρία για τους Ευρωπαίους πολίτες όλων των ηλικιών, η οποία τους δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσουν νέες δεξιότητες ερχόμενοι σε επαφή με έναν άλλο πολιτισμό και γνωρίζοντας νέους ανθρώπους. Στην πύλη EURES παρουσιάζονται όλες οι δημόσια αναρτημένες θέσεις εργασίας σε ολόκληρη την ΕΕ.

Στο μέλλον, η πύληEURES θα καλύπτει επίσης τις αμειβόμενες θέσεις μαθητείας και πρακτικής άσκησης στα κράτη μέλη της ΕΕ, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Ελβετία. Ήδη σήμερα μπορεί κανείς να βρει στην πύλη EURES πλήθος θέσεων μαθητείας και πρακτικής άσκησης, οι οποίες σύντομα θα εμπλουτιστούν με νέες προσφερόμενες θέσεις.  

Ανακαλύψτε τις διαθέσιμες θέσεις εισάγοντας τις λέξεις «μαθητεία» (ή «apprenticeship»), «πρακτική άσκηση» (ή «traineeship», «internship») στο πεδίο αναζήτησης που ακολουθεί. Για περισσότερες δυνατότητες, δείτε τις ανοικτές θέσεις μαθητείας και πρακτικής άσκησης στο γενικό τμήμα του EURES για θέσεις εργασίας .

Εάν χρειάζεστε περαιτέρω συμβουλές για το θέμα αυτό, επικοινωνήστε με έναν σύμβουλο του EURES στη χώρα σας .

Για να βοηθήσει τους εργοδότες να βρουν τον κατάλληλο υποψήφιο, η Επιτροπή έχει θέσει στη διάθεση των εργοδοτών έναν κατάλογο ελέγχου που μπορεί να τους καθοδηγήσει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Η χρήση αυτού του καταλόγου μπορεί να αυξήσει τις πιθανότητες για επιτυχή εργασιακή σχέση και θετική έκβαση για όλους τους εμπλεκόμενους.

Εάν ενδιαφέρεστε για θέσεις μαθητείας και πρακτικής άσκησης, ενημερωθείτε για το πρόγραμμα κινητικότητας της ΕΕ «Η πρώτη σου δουλειά μέσω του EURES» που μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρει.

 

Τι είναι η πρωτοβουλία «Digital Opportunity traineeships»;

Η Ψηφιακή Ευκαιρία είναι πιλοτικό σχέδιο που θα προσφέρει περιόδους πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό έως και σε 6.000 σπουδαστές και νέους πτυχιούχους την περίοδο από το 2018 έως το 2020. Οι ασκούμενοι της Ψηφιακής Ευκαιρίας θα ενισχύσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες σε τομείς όπως κυβερνοασφάλεια, μαζικά δεδομένα, κβαντική τεχνολογία, νοημοσύνη των μηχανών, ψηφιακό μάρκετινγκ και ανάπτυξη λογισμικού. Οι πρώτες περίοδοι πρακτικής άσκησης θα ξεκινήσουν τον Ιούνιο του 2018 και οι ασκούμενοι θα λαμβάνουν αποζημίωση που θα ανέρχεται περίπου σε 500 EUR τον μήνα. Το πιλοτικό σχέδιο θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα Horizon 2020 και θα υλοποιηθεί μέσω του Erasmus+.

Ανακαλύψτε εδώ elτην πρωτοβουλία «Digital Opportunity traineeships» για να λάβετε και εσείς μέρος!