• Εκδηλώσεις

Άρθρα επικαιρότητας


Επιστροφή

6 βήματα για να ξεκινήσετε την επαγγελματική σας σταδιοδρομία στο εξωτερικό Μέρος 1

Το να αφήσετε πίσω σας τη φοιτητική ζωή και να αποφασίσετε να αναζητήσετε εργασία στο εξωτερικό είναι μια σημαντική απόφαση, η υλοποίηση της όμως ίσως σας δημιουργήσει στην αρχή κάποιο άγχος. Στη σειρά αυτή, η οποία αποτελείται από τρία μέρη, αναλύουμε σε έξι βήματα όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε προτού ξεκινήσετε την επαγγελματική σας σταδιοδρομία στο εξωτερικό για να σας βοηθήσουμε να επιτύχετε τον στόχο σας.
Picture

 

Βήμα #1: Εύρεση πληροφοριών για θέσεις εργασίας στο εξωτερικό

Καθώς υπάρχει μεγάλος αριθμός πυλών, δικτυακών τόπων και υπηρεσιών απασχόλησης, είναι πιθανόν οι ευρωπαίοι εργοδότες να χρησιμοποιούν διάφορες πηγές για την αναζήτησή τους. Αν και μπορείτε να ανατρέξετε σε επιμέρους δικτυακούς τόπους, υπάρχουν αρκετές ευρωπαϊκές οργανώσεις και ιστοθέσεις στις οποίες μπορείτε να βρείτε πολύτιμες συμβουλές.

 

 

Οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης και το EURES:

 • Είναι πιθανό να υπάρχει στην περιοχή σας ένα τοπικό ή περιφερειακό γραφείο απασχόλησης. Τα γραφεία αυτά αποτελούν πολύτιμη πηγή συμβουλών και ίσως να έχετε τη δυνατότητα να συνομιλήσετε κατ’ιδίαν με κάποιο από τα μέλη του προσωπικού του EURES το οποίο θα σας παράσχει βοήθεια προσαρμοσμένη στις προσωπικές σας ανάγκες.

 • Στην ενότητα «Συνθήκες διαβίωσης και εργασίας» του δικτυακού τόπου του EURES μπορείτε να βρείτε διάφορες χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την πραγματικότητα που ισχύει στον εργασιακό τομέα σε μια άλλη χώρα και τις πρακτικές πτυχές της εργασίας.

 • Η πύλη EURES διαθέτει επίσης μια χρήσιμη μηχανή αναζήτησης, τη διεπαφή « Εύρεση θέσης εργασίας » στην οποία μπορείτε να αναζητήσετε θέσεις εργασίας βάσει κριτηρίων όπως η χώρα, το επάγγελμα και το είδος σύμβασης. Οι κενές θέσεις εργασίας εισάγονται ως επί το πλείστον από εθνικές βάσεις δεδομένων κενών θέσεων ή καταχωρίζονται απευθείας από ευρωπαίους εργοδότες. Καλύπτουν 31 ευρωπαϊκές χώρες και επικαιροποιούνται σε πραγματικό χρόνο ούτως ώστε να έχετε πρόσβαση ανά πάσα στιγμή στις πλέον πρόσφατες ευκαιρίες απασχόλησης.

 

Διεθνείς οργανισμοί:

 

Ιδιωτικές υπηρεσίες απασχόλησης και υπηρεσίες εύρεσης εργασίας:

 • Σε πολλά κράτη μέλη της ΕΕ υπάρχουν τόσο ιδιωτικές υπηρεσίες απασχόλησης όσο και υπηρεσίες εύρεσης εργασίας οι οποίες μπορούν να σας προσφέρουν μεγάλο εύρος πληροφοριών και καθοδήγησης.

 

Άλλες πηγές πληροφοριών:

 • Οι εξειδικευμένες εκδηλώσεις, οι δικτυακοί τόποι και οι επιγραμμικές μηχανές αναζήτησης μπορούν επίσης να αποτελέσουν ένα εξαιρετικό μέσο αναζήτησης ευκαιριών για τους νέους αποφοίτους. Στην πύλη EURES υπάρχει ο σχετικός κατάλογος χρήσιμων συνδέσμων.

 • Ο κατάλογος αυτός περιλαμβάνει επίσης τις ευκαιρίες πρακτικής και επαγγελματικής άσκησης, πράγμα που σημαίνει ότι μπορείτε να περάσετε πολύτιμο χρόνο στη χώρα της επιλογής σας αποκτώντας παράλληλα εργασιακή πείρα.

 

Βήμα #2: Πρακτικές και νομικές πτυχές της κινητικότητας

Κατά τη μετεγκατάσταση στο εξωτερικό υπάρχουν πάντοτε πρακτικές και νομικές πτυχές που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Στη συνέχεια εξετάζουμε ορισμένα από τα κυριότερα θέματα που μπορεί να σας απασχολούν.

 

 • Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να αντιστοιχίσω τα προσόντα μου με τις απαιτήσεις μιας διαθέσιμης θέσης εργασίας στο εξωτερικό; Κατ’ αρχάς, προσπαθήστε να είστε ευέλικτοι όσον αφορά το είδος της θέσης εργασίας που αναζητάτε διότι έτσι θα μπορέσετε να έχετε πρόσβαση σε περισσότερες ευκαιρίες. Δώστε έμφαση στις δεξιότητες που διαθέτετε και στο ενδιαφέρον σας να αποκτήσετε νέες δεξιότητες. Να θυμάστε ότι συχνά οι εργοδότες ενδιαφέρονται περισσότερο για τις προσωπικές σας δεξιότητες παρά για το πτυχίο ή τον τίτλο σπουδών σας.

 • Θα αναγνωριστούν τα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά μου προσόντα; Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία είναι να μάθετε με ποιον τρόπο μπορούν να αναγνωριστούν τα προσόντα σας στη χώρα υποδοχής. Στον δικτυακό τόπο ENIC-NARIC και στον δικτυακό τόπο του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων (EQF)  παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε.

 • Αποτελεί πρόβλημα η γλώσσα; Η γνώση της τοπικής γλώσσας αποτελεί πάντοτε πλεονέκτημα, όπως και οι βασικές γνώσεις αγγλικών. Ωστόσο, οι γλωσσικές γνώσεις που πραγματικά απαιτούνται μπορέι να διαφέρουν από θέση σε θέση. Σε κάθε περίπτωση αξίζει να επενδύσετε λίγο χρόνο στην εκμάθηση γλωσσών προκειμένου να βελτιώσετε τις γνώσεις σας.

 • Μπορώ να διατηρήσω το δικαίωμα επιδόματος ανεργίας στη χώρα καταγωγής μου, ενόσω αναζητώ εργασία σε ένα άλλο κράτος μέλος του ΕΟΧ; Κατά κανόνα, παρόλο που ισχύουν αυστηροί κανόνες και προϋποθέσεις, έχετε δικαίωμα να μεταφέρετε το επίδομα ανεργίας σας για διάστημα τριών μηνών. Η τοπική υπηρεσία απασχόλησης ή η αρμόδια υπηρεσία επιδομάτων θα είναι σε θέση να σας παράσχει τις πληροφορίες που χρειάζεστε, ενώ και στην πύλη EURES μπορείτε να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό.

 • Ποια νομικά έγγραφα απαιτούνται για τη μετακίνηση στο εξωτερικό; Για να μετακινηθείτε εντός της ΕΕ (και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)) είναι απαραίτητο να διαθέτετε ισχύον δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο. Ενδέχεται, επίσης, να ισχύουν ορισμένες προϋποθέσεις για τη χορήγηση θεώρησης και/ή άδειας εργασίας σε περίπτωση που επιθυμείτε να εργαστείτε εκτός Ευρώπης. Μέσω του τοπικού προσωπικού EURES και της πύλης του EURES θα μπορέσετε να βρείτε  απαντήσεις σχετικά με τα θέματα αυτά.

 • Τι ισχύει εάν είμαι πολίτης χώρας εκτός της ΕΕ; Οι δικτυακές υπηρεσίες EURES βρίσκονται στη διάθεση όλων των χρηστών με πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Ωστόσο, είναι πιθανόν να ισχύουν νομικές υποχρεώσεις και διοικητικές διαδικασίες για τους πολίτες τρίτων χωρών που επιθυμούν να εργαστούν στην ΕΕ/στον ΕΟΧ. Τα Υπουργεία Εξωτερικών μπορούν συχνά να σας παράσχουν πληροφορίες σχετικά με τις νομικές υποχρεώσεις και τις διοικητικές απαιτήσεις.

 

Επισκεφτείτε τον δικτυακό τόπο του EURES  για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα βήματα 1 και 2, και μην παραλείψετε να διαβάσετε προσεκτικά τα μέρη 2 και 3 αυτής της σειράς. Μεταξύ των θεμάτων που εξετάζονται είναι η υποβολή αίτησης για εργασία στο εξωτερικό, η διαδικασία της συνέντευξης και η εγκατάσταση σε μια νέα χώρα.

 

Διαβάστε περισσότερα:

Ευρωπαϊκές ημερίδες για την απασχόληση

Drop’pin@EURES

Αναζητήστε προσωπικό του EURES

Συνθήκες διαβίωσης και εργασίας στις χώρες EURES

Βάση αναζήτησης εργασίας EURES

Υπηρεσίες EURES για τους εργοδότες

Πρόγραμμα εκδηλώσεων EURES

Προσεχείς διαδικτυακές εκδηλώσεις

Το EURES στο Facebook

Το EURES στο Twitter

Το EURES στο LinkedIn

 

Αποποίηση ευθύνης: Επισημαίνεται ότι τόσο το EURES όσο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των διαδικτυακών τόπων τρίτων που αναφέρονται παραπάνω

02/07/2019

σημείωση

Τα άρθρα με τον τίτλο «Εστίαση...» αποσκοπούν να παράσχουν στους χρήστες της διαδικτυακής πύλης EURES πληροφορίες για τρέχοντα θέματα και τάσεις και να ενθαρρύνουν τη συζήτηση και τον διάλογο. Δεν εκφράζουν απαραίτητα τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.