• Εκδηλώσεις

Άρθρα επικαιρότητας


<< Επιστροφή στον κατάλογο επικαιρότητας

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος: Ευρωπαϊκή συμμαχία για θέσεις μαθητείας

Η Ευρωπαϊκή συμμαχία για θέσεις μαθητείας (EAfA) διοργάνωσε πρόσφατα εκδήλωση υψηλού επιπέδου στη Μάλτα για να εορτάσει τα επιτεύγματά της κατά τα τελευταία τέσσερα έτη και να εξετάσει τις μελλοντικές της προοπτικές. Θεωρήσαμε ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να εξετάσουμε λίγο πιο αναλυτικά αυτήν τη μοναδική σύμπραξη καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν ακόμη να συμμετάσχουν σε αυτήν επιχειρήσεις και οργανισμοί από ολόκληρη την Ευρώπη.
Picture

Τι είναι η Ευρωπαϊκή συμμαχία για θέσεις μαθητείας;

Η Ευρωπαϊκή συμμαχία για θέσεις μαθητείας, που θεσπίστηκε το 2013, αποτελεί το πλαίσιο στο οποίο συνεργάζονται κυβερνήσεις με επιχειρήσεις, παρόχους εκπαίδευσης και κατάρτισης, κοινωνικούς εταίρους, επαγγελματικούς φορείς και δίκτυα, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις και οργανώσεις νεολαίας, εμπορικά επιμελητήρια και άλλους φορείς, με σκοπό την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων.

Τα μέλη της συμμαχίας έχουν δεσμευτεί να αναλάβουν δράση για την ενίσχυση της ποιότητας, της παροχής και της εικόνας των θέσεων μαθητείας.

 

Γιατί ιδρύθηκε;

Η οικονομική κρίση του 2008 έπληξε ιδιαίτερα έντονα τους νέους και εκτόξευσε στα ύψη την ανεργία των νέων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Παρότι τα τελευταία χρόνια τα ποσοστά της ανεργίας των νέων έχουν αρχίσει να μειώνονται στις περισσότερες χώρες, τα υψηλά επίπεδα ανεργίας των νέων εξακολουθούν να προβληματίζουν.

Οι θέσεις μαθητείας αναγνωρίστηκαν ως ένας τρόπος που βοηθά ιδιαίτερα αποτελεσματικά τους νέους να βρουν εργασία, καθώς ο συνδυασμός σχολικής μάθησης και πρακτικής κατάρτισης σε χώρο εργασίας τους παρέχει το μοναδικό μείγμα ικανοτήτων που χρειάζονται οι σύγχρονοι εργοδότες.

 

Τι έχει επιτύχει μέχρι σήμερα η Ευρωπαϊκή συμμαχία για θέσεις μαθητείας;

Μέχρι τον Μάρτιο του 2017, τα επιτεύγματα της συμμαχίας ήταν τα ακόλουθα:

  • Συμμετείχαν 35 χώρες
  • Υποβλήθηκαν πάνω από 200 δηλώσεις δέσμευσης μελών, με επίκεντρο την ποιότητα, την παροχή, την εικόνα και την κινητικότητα
  • Δημιουργήθηκαν πάνω από 500 000 ευκαιρίες κατάρτισης και απασχόλησης για νέους
  • Τα κράτη μέλη της ΕΕ περιέλαβαν τις θέσεις μαθητείας στα προγράμματά τους «Εγγυήσεις για τη νεολαία», με αποτέλεσμα μέχρι το 2016 να έχουν δημιουργηθεί 390 000 θέσεις μαθητείας.

Ποιος ο λόγος παροχής θέσης μαθητείας;

Οι θέσεις μαθητείας είναι ένας σπουδαίος τρόπος να προσελκύσετε στην επιχείρησή σας νέους με καινούργιες ιδέες, να τους καταρτίσετε έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες της επιχείρησής σας και να καλύψουν τα κενά σε δεξιότητες. Παρέχεται επίσης χρηματοδοτική στήριξη μέσω προγραμμάτων όπως οι Εγγυήσεις για τη νεολαία.

 

Ποια είναι τα οφέλη της συμμετοχής στην Ευρωπαϊκή συμμαχία για θέσεις μαθητείας;

Η συμμετοχή στη συμμαχία αυξάνει την προβολή της και παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε ένα ευρωπαϊκό δίκτυο θέσεων μαθητείας στο οποίο μπορείτε να ανταλλάσσετε βέλτιστες πρακτικές και να μαθαίνετε από τις εμπειρίες των άλλων. Θα ενημερώνεστε για κατευθυντήριες γραμμές, πρακτικά εργαλεία, εκθέσεις και χρηματοδοτικές ευκαιρίες, και θα λαμβάνετε προσκλήσεις για συμμετοχή σε συναφή εργαστήρια και εκδηλώσεις.

 

Πώς μπορεί ο οργανισμός μου να συμμετάσχει στη συμμαχία;

Ο οργανισμός σας μπορεί να συμμετάσχει στην Ευρωπαϊκή συμμαχία για θέσεις μαθητείας υποβάλλοντας σύντομη δήλωση δέσμευσης, στη διεύθυνση: empl-eafa@ec.europa.eu. Η εν λόγω δήλωση δέσμευσης μπορεί να καλύπτει έναν από τους ακόλουθους τομείς:

  • αναβάθμιση υφιστάμενου προγράμματος ή πρωτοβουλίας,
  • έναρξη νέας σύμπραξης ή πιλοτικού προγράμματος,
  • δημιουργία θέσεων μαθητείας σε νέα χώρα,
  • διευκόλυνση της κινητικότητας,
  • βελτίωση της ποιότητας,
  • ευαισθητοποίηση και ενίσχυση της ελκυστικότητας ή άλλες συναφείς ενέργειες.

Στη συνέχεια, θα χρειαστεί να υποβάλλετε πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητές σας και τα αποτελέσματα της δέσμευσής σας τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο, μέσω επιγραμμικής έρευνας.

 

Πού μπορεί να απευθυνθεί ο οργανισμός μου για περισσότερες πληροφορίες;

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα ec.europa.eu/apprenticeships-alliance για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη συμμαχία και τον τρόπο συμπλήρωσης της δήλωσης δέσμευσης. Επίσης, μπορείτε να συμμετάσχετε στην ομάδα της Ευρωπαϊκής συμμαχίας για θέσεις μαθητείας (EAfA) στο LinkedIn, ή μπορείτε να αποστείλετε τυχόν απορίες σας μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση empl-eafa@ec.europa.eu .

 

 

 

 

 

Σχετικοί σύνδεσμοι:

 

Ευρωπαϊκή συμμαχία για θέσεις μαθητείας

 

Εγγυήσεις για τη νεολαία

 

 

 

Διαβάστε περισσότερα:

 

Ευρωπαϊκές ημερίδες για την απασχόληση

 

Drop’pin@EURES

 

Αναζητήστε σύμβουλο EURES

 

Συνθήκες διαβίωσης και εργασίας στις χώρες EURES

 

Βάση αναζήτησης εργασίας EURES

 

Υπηρεσίες EURES για τους εργοδότες

 

Πρόγραμμα εκδηλώσεων EURES

 

Προσεχείς επιγραμμικές εκδηλώσεις

 

Το EURES στο Facebook

 

Το EURES στο Twitter

 

Το EURES στο LinkedIn

 

Το EURES στο Google+

 

Αποποίηση ευθύνης: Επισημαίνεται ότι τόσο το EURES όσο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των δικτυακών τόπων τρίτων που αναφέρονται παραπάνω

02/08/2017

<< Επιστροφή στον κατάλογο επικαιρότητας
 
σημείωση

Τα άρθρα με τον τίτλο «Εστίαση...» αποσκοπούν να παράσχουν στους χρήστες της διαδικτυακής πύλης EURES πληροφορίες για τρέχοντα θέματα και τάσεις και να ενθαρρύνουν τη συζήτηση και τον διάλογο. Δεν εκφράζουν απαραίτητα τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.