Είμαστε προσηλωμένοι στον στόχο της προστασίας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα και έχουμε επικαιροποιήσει τη δήλωση σχετικά με την προστασία των δεδομένων και τους ειδικούς όρους για τα άτομα που αναζητούν εργασία και τους εργοδότες. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση εδώ.
Skip

EURES. Το ευρωπαϊκό δίκτυο για την εργασία.

Εξερευνήστε τις δυνατότητες που σας ανοίγονται στην Ευρώπη.

  • 1,662,119 Κενές θέσεις εργασίας
  • 403,093 βιογραφικά
  • 12,567 Εργοδότες
  • 1,006 σύμβουλοι EURES