Είμαστε προσηλωμένοι στον στόχο της προστασίας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα και έχουμε επικαιροποιήσει τη δήλωση σχετικά με την προστασία των δεδομένων και τους ειδικούς όρους για τα άτομα που αναζητούν εργασία και τους εργοδότες. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση εδώ.
Skip

EURES. Το ευρωπαϊκό δίκτυο για την εργασία.

Εξερευνήστε τις δυνατότητες που σας ανοίγονται στην Ευρώπη.

  • 1,652,547 Κενές θέσεις εργασίας
  • 403,724 βιογραφικά
  • 12,597 Εργοδότες
  • 1,006 σύμβουλοι EURES