Προσοχή
Λόγω απαραίτητων εργασιών συντήρησης η πύλη EURES δεν θα λειτουργεί από 02/10/2021 7:30 έως 02/10/2021 19:00 (Ώρα Βρυξελλών). Ζητούμε συγγνώμη για την αναστάτωση.

Εργαστείτε οπουδήποτε στην Ευρώπη

Αναζήτηση. Εύρεση. Αντιστοίχιση.

Με λίγα λόγια, το EURES

Ελεύθερος. Πολύγλωσσος. Ανθρώπινο δίκτυο

Το EURES, δημιουργήθηκε το 1994 και είναι ένα ευρωπαϊκό δίκτυο συνεργασίας των υπηρεσιών απασχόλησης, σκοπός του οποίου είναι να διευκολύνει την ελεύθερη διακίνηση των εργαζομένων. Το δίκτυο κατέβαλε πάντοτε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες επωφελούνται από τις ίδιες ευκαιρίες, παρά τα γλωσσικά εμπόδια, τις πολιτιστικές διαφορές, τα γραφειοκρατικά προβλήματα, την πολυμορφία της εργασιακής νομοθεσίας και την έλλειψη αναγνώρισης των πιστοποιητικών σπουδών στις διάφορες χώρες της Ευρώπης.

Τελευταία νέα

Γίνετε μέλος ή συνεργάτης του EURES

Το EURES υποβλήθηκε σε μεταρρύθμιση, η οποία προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/589 του EURES, με σκοπό να καταστεί ένα μέσο πιο ισχυρό και αποτελεσματικό για τη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας και τη βελτίωση της λειτουργίας της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας.

Εμπλέκομαι