Η πύλη EURES στις παραμεθόριες περιοχές


Το 2016, πάνω από 1,4 εκατομμύρια άνθρωποι στην ΕΕ ζούσαν σε μία χώρα και εργάζονταν σε άλλη. Με την πάροδο των ετών, ο αριθμός αυτός παρουσιάζει σταθερή αυξητική τάση, της τάξης των οκτώ ποσοστιαίων μονάδων μόνο κατά την περίοδο 2015 έως 2016.

Οι εν λόγω διασυνοριακοί εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν καθημερινά σειρά προβλημάτων όπως διαφορετικές εθνικές πρακτικές, διαφορετικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, διαφορετικοί φορολογικοί κανόνες και νομικά συστήματα εν γένει. Επίσης, οι διασυνοριακές δημόσιες συγκοινωνίες είναι συχνά λιγότερο αναπτυγμένες σε σχέση με τα εγχώρια συστήματα, γεγονός που παρακωλύει περαιτέρω την κινητικότητα στην εργασία.

Στο πλαίσιο του EaSI, του προγράμματος της ΕΕ για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία, το EURES βοηθά τους διασυνοριακούς εργαζόμενους να υπερβαίνουν τα εν λόγω εμπόδια μέσω της χρηματοοικονομικής στήριξης των διασυνοριακών συμπράξεων.

Στις εν λόγω συμπράξεις προβαίνουν μέλη και εταίροι του EURES που συνεργάζονται διασυνοριακά με σκοπό να στηρίξουν την κινητικότητα των εργαζομένων και των εργοδοτών. Στην προσπάθεια αυτή μπορούν επίσης να συμμετάσχουν οργανισμοί που δεν είναι μέλη του δικτύου EURES, αρκεί να δραστηριοποιούνται στην περιφερειακή αγορά κινητικότητας στην εργασία. Μεταξύ των εταίρων συγκαταλέγονται συνήθως δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης, κοινωνικοί εταίροι και οργανισμοί όπως πανεπιστήμια, επιχειρηματικές ενώσεις, συνδικαλιστικές οργανώσεις και εμπορικά επιμελητήρια.

Επί του παρόντος, στο πλαίσιο της πρόσκλησης του 2017, το EaSI χρηματοδοτεί 9 διασυνοριακές συμπράξεις στις οποίες συμμετέχουν 13 χώρες. Επίσης, υπάρχουν και άλλες συμπράξεις που δραστηριοποιούνται χωρίς τη στήριξη του EaSI.

Οι εννέα διασυνοριακές συνεργασίες που στηρίζονται από το EaSI είναι οι ακόλουθες:

Βασικός στόχος των εν λόγω συμπράξεων είναι η ενημέρωση και η παροχή συμβουλών σε αναζητούντες εργασία και εργοδότες σχετικά με τη διασυνοριακή κινητικότητα στην εργασία, η προσφορά ευκαιριών για τοποθετήσεις και η παροχή υπηρεσιών εύρεσης προσωπικού. Ομάδες εμπειρογνωμόνων είναι στη διάθεση των εργαζομένων προκειμένου να τους συνδράμουν σε κάθε στάδιο της σταδιοδρομίας τους και να απαντήσουν σε τυχόν ερωτήματά τους σχετικά με τις πρακτικές λεπτομέρειες της διασυνοριακής εργασίας.

Οι συμπράξεις παρακολουθούν επίσης τη ροή της κινητικότητας διαμέσου των αντίστοιχων συνόρων τους και την ανάπτυξη της αγοράς εργασίας, ενώ παράλληλα εντοπίζουν τυχόν εμπόδια που περιορίζουν την πραγματική ελευθερία της εργασίας στην διασυνοριακή αγορά εργασίας της περιφέρειας.

Κάθε χρόνο, οι συμπράξεις διεξάγουν πολυάριθμες δραστηριότητες υποστήριξης των αναζητούντων εργασία και των εργοδοτών. Στα πρόσφατα επιτεύγματα περιλαμβάνεται η καθοδήγηση αιτούντων εργασία στην ηλικιακή ομάδα των 50+, τα διασυνοριακά προγράμματα μαθητείας, καθώς και μια νέα εφαρμογή για την εύρεση εργασίας στα σύνορα Βελγίου-Ολλανδίας (από το φθινόπωρο του 2018).