Η πύλη EURES στις παραμεθόριες περιοχές


Οι εσωτερικές παραμεθόριες περιφέρειες της ΕΕ καλύπτουν το 40 % της επικράτειας της ΕΕ και δέχονται σχεδόν 2 εκατομμύρια διασυνοριακούς εργαζομένους. Το 2016, περισσότεροι από 1,4 εκατομμύρια άνθρωποι στην ΕΕ ζούσαν σε μία χώρα και εργάζονταν σε μια άλλη. Με την πάροδο των ετών, ο αριθμός αυτός παρουσιάζει σταθερή αυξητική τάση, όπου μόνο κατά την περίοδο 2015 έως 2016 σημειώθηκε αύξηση της τάξης των οκτώ ποσοστιαίων μονάδων .

Οι διασυνοριακοί εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν καθημερινά σειρά προβλημάτων, για παράδειγμα λόγω των διαφορετικών εθνικών πρακτικών, των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, των φορολογικών κανόνων και των νομικών συστημάτων. Επίσης, οι διασυνοριακές δημόσιες συγκοινωνίες είναι συχνά λιγότερο ανεπτυγμένες σε σχέση με την εγχώρια συγκοινωνία, γεγονός που παρεμποδίζει περαιτέρω τη διασυνοριακή κινητικότητα στην εργασία.

Το EURES βοηθά τους διασυνοριακούς εργαζομένους να υπερβούν τα εμπόδια αυτά μέσω της χρηματοδοτικής στήριξης που παρέχει σε διασυνοριακές εταιρικές συμπράξεις, στο πλαίσιο του EaSI, του προγράμματος της ΕΕ για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία.

Σε αυτές τις εταιρικές συμπράξεις συμμετέχουν μέλη και εταίροι του EURES που συνεργάζονται σε διασυνοριακό επίπεδο με σκοπό να στηρίξουν την κινητικότητα των εργαζομένων και των εργοδοτών. Στην προσπάθεια αυτή μπορούν επίσης να συμμετάσχουν οργανισμοί που δεν είναι μέλη του δικτύου EURES, αρκεί να δραστηριοποιούνται στην περιφερειακή αγορά κινητικότητας στην εργασία. Μεταξύ των εταίρων συγκαταλέγονται συνήθως δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης, κοινωνικοί εταίροι και οργανισμοί όπως πανεπιστήμια, επιχειρηματικές ενώσεις, συνδικαλιστικές οργανώσεις και εμπορικά επιμελητήρια.

Το 2019, στο πλαίσιο της πρόσκλησης του 2018, θα λάβουν χρηματοδότηση από το EaSI 11 διασυνοριακές εταιρικές συμπράξεις με τη συμμετοχή 16 χωρών. Επίσης, υπάρχουν και άλλες εταιρικές συμπράξεις που δραστηριοποιούνται χωρίς τη στήριξη του EaSI.

Οι έντεκα διασυνοριακές εταιρικές συμπράξεις που υποστηρίζονται από το EaSI το 2019 είναι οι εξής:

Πρωταρχικός στόχος των εταιρικών συμπράξεων είναι η ενημέρωση και η παροχή συμβουλών σε άτομα που αναζητούν εργασία και σε εργοδότες όσον αφορά τη διασυνοριακή κινητικότητα στην εργασία, καθώς και η προσφορά ευκαιριών εύρεσης εργασίας και η παροχή υπηρεσιών πριν και μετά την πρόσληψη. Ομάδες εμπειρογνωμόνων είναι στη διάθεση των εργαζομένων προκειμένου να τους συνδράμουν σε κάθε στάδιο της σταδιοδρομίας τους και να απαντήσουν στα ερωτήματά τους σχετικά με τις πρακτικές λεπτομέρειες της διασυνοριακής εργασίας.

Κάθε χρόνο, οι συμπράξεις διεξάγουν πολυάριθμες δραστηριότητες υποστήριξης των ατόμων που αναζητούν εργασία και των εργοδοτών. Στα πρόσφατα επιτεύγματα περιλαμβάνεται η παροχή καθοδήγησης σε άτομα που αναζητούν εργασία στην ηλικιακή ομάδα των 50+, τα διασυνοριακά προγράμματα μαθητείας, καθώς και μια νέα εφαρμογή με αντιστοίχιση θέσεων εργασίας στα σύνορα Βελγίου-Κάτω Χωρών.

Οι εταιρικές συμπράξεις παρακολουθούν επίσης τις ροές κινητικότητας στα αντίστοιχα σύνορα και την ανάπτυξη της αγοράς εργασίας ενώ παράλληλα εντοπίζουν εμπόδια τα οποία μπορεί να περιορίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων στη διασυνοριακή αγορά εργασίας της περιφέρειας.

Κάντε κλικ σε έναν από τους παρακάτω συνδέσμους για να μάθετε περισσότερα για μια συγκεκριμένη διασυνοριακή εταιρική σύμπραξη. Για περαιτέρω συμβουλές σχετικά με τις ευκαιρίες απασχόλησης, αναζητήστε συμβούλους EURES ανά διασυνοριακή εταιρική σύμπραξη, κάνοντας κλικ εδώ.