Το EURES σε διάφορες χώρες


Το EURES είναι ένα δίκτυο υπηρεσιών απασχόλησης που καλύπτει όλες τις χώρες της ΕΕ, καθώς και την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Ελβετία.

Ευρωπαϊκό Γραφείο Συντονισμού (ECO)

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το δίκτυο συντονίζεται από το ευρωπαϊκό γραφείο συντονισμού (ECO) που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το ECO είναι επίσης υπεύθυνο για τη διαχείριση της δικτυακής πύλης EURES.

Εθνικά Γραφεία Συντονισμού (NCO)

Κάθε χώρα έχει ορίσει ένα εθνικό γραφείο συντονισμού για το EURES, το οποίο είναι αρμόδιο για τον συντονισμό του εθνικού δικτύου των μελών και των εταίρων.

Μέλη και εταίροι του EURES

Οι υπηρεσίες προς άτομα που αναζητούν εργασία και εργοδότες παρέχονται από τα μέλη και τους εταίρους του EURES.

Οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης μπορούν να διαδραματίσουν συγκεκριμένο ρόλο, δεδομένου ότι συμμετέχουν πάντα και παρέχουν υπηρεσίες ως μέλη του EURES. Άλλες υπηρεσίες και οργανισμοί απασχόλησης που παρέχουν υπηρεσίες σε άτομα που αναζητούν εργασία και σε εργοδότες μπορούν επίσης να συμμετέχουν είτε ως μέλη του EURES είτε ως εταίροι του EURES ανάλογα με το είδος των υπηρεσιών που προσφέρουν. Ένα μέλος EURES παρέχει το πλήρες φάσμα των  υπηρεσιών EURES ενώ ένας εταίρος EURES έχει πιο περιορισμένη προσφορά υπηρεσιών ανάλογα με το μέγεθος του οργανισμού ή τη φύση των άλλων υπηρεσιών που παρέχει συνήθως.

Βρείτε ποιοι είναι και πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί τους επιλέγοντας μια χώρα από τον παρακάτω κατάλογο.