• Εκδηλώσεις

Εργοδότες


Ενταχθείτε στην αγορά εργασίας EURES!

Βρείτε τον κατάλληλο υποψήφιο στα 601,079 βιογραφικά σημειώματα που είναι διαθέσιμα στην πύλη EURES και προβληθείτε στην αγορά δημιουργώντας το δικό σας προφίλ εργοδότη EURES.

Πώς να μετεγκατασταθείτε επαγγελματικά με ασφάλεια κατά τη διάρκεια της πανδημίας της COVID-19

Η μετεγκατάσταση για επαγγελματικούς λόγους μπορεί να έχει δυσκολίες σε οποιαδήποτε χρονική περίοδο και η πανδημία COVID-19 δεν διευκολύνει την κατάσταση. Τώρα, περισσότερο από ποτέ, χρειάζεται να κάνουμε τη σχετική έρευνα προτού ετοιμάσουμε τις βαλίτσες μας. Στη συνέχεια μπορείτε να βρείτε τις τέσσερις σημαντικότερες συμβουλές μας προκειμένου η μετεγκατάστασή σας για επαγγελματικούς λόγους κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια.

Arts, entertainment and recreation ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ Agriculture, forestry and fishing ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ Information and communication ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Administrative and support service activities ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Electricity, gas, steam and air conditioning supply ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ EU toolbox for mobility EU toolbox for mobility EURES Portal EURES Portal Employers Εργοδότες Europa Ευρώπη Financial and insurance activities ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Water supply, sewerage, waste management and remediation activities ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Human health and social work activities ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ Hints and tips Hints and tips Accommodation and food service activities ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ Jobseekers Άτομα που αναζητούν εργασία Labour market news/mobility news Labour market news/mobility news Mining and quarrying ΟΡΥΧΕΙΑΑνειδίκευτοι εργάτες ορυχείων, κατασκευών, μεταποίησης και μεταφορών Transportation and storage ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Manufacturing ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ Construction ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Public administration and defence; compulsory social security ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ· ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Other service activities ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Partners in European mobility Partners in European mobility Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΩΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ· ΜΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΈΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕ Real estate activities ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Professional, scientific and technical activities ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Education ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

22/10/2020

Διαβάστε τη συνέχεια >>


"Aν ψάχνετε ανθρώπους που είναι με το μέρος σας, έχουν διασυνδέσεις σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και μπορούν να σας βοηθήσουν να βρείτε δουλειά, και μάλιστα δωρεάν, τότε χτυπήστε την πόρτα ενός συμβούλου EURES!"

Viola de Carlo,Ιταλία