Συνομιλείστε διαδικτυακά με συμβούλους EURES


Δοκιμάζουμε έναν νέο τρόπο επικοινωνίας με τους συμβούλους EURES μέσω διαδικτυακής συνομιλίας. Η υπηρεσία είναι επί του παρόντος διαθέσιμη μόνο σε ορισμένες χώρες.

Κάντε κλικ σε ένα από τα παρακάτω κουμπιά για να ξεκινήσετε συνομιλία με έναν σύμβουλο του EURES στην αγγλική γλώσσα ή στην εθνική γλώσσα (εκτός αν ορίζεται διαφορετικά).

Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε συγκεκριμένο σύμβουλο EURES εδώ.

Κάντε εδώ για να ξεκινήσετε συνομιλία με έναν σύμβουλο του EURES Δανός για πληροφορίες σχετικά με την αγορά εργασίας και τις δυνατότητες απασχόλησής σας στη Δανία!

Διαθεσιμότητα
κάθε Παρασκευή από τις 10:00 έως τις 13:00 (CET), εκτός αργιών.

κλείσιμο Ημερομηνίες
Παρασκευή 31 Μαΐου


Κάντε εδώ για να ξεκινήσετε συνομιλία με έναν σύμβουλο του EURES Εσθονίας για πληροφορίες σχετικά με την αγορά εργασίας και τις δυνατότητες απασχόλησής σας στη Εσθονία!

Διαθεσιμότητα
κάθε Παρασκευή από τις 10:00 έως τις 13:00 (CET), εκτός αργιών.


Κάντε εδώ για να ξεκινήσετε συνομιλία με έναν σύμβουλο του EURES Ισπανίας για πληροφορίες σχετικά με την αγορά εργασίας και τις δυνατότητες απασχόλησής σας στη Ισπανία!

Διαθεσιμότητα
κάθε Παρασκευή από τις 11:00 έως τις 13:00 (CET), εκτός αργιών.


Κάντε εδώ για να ξεκινήσετε συνομιλία με έναν σύμβουλο του EURES Βρετανοί για πληροφορίες σχετικά με την αγορά εργασίας και τις δυνατότητες απασχόλησής σας στη Ηνωμένο Βασίλειο!

Διαθεσιμότητα
κάθε Παρασκευή από τις 11:00 έως τις 12:00 (CET), εκτός αργιών.


Κάντε εδώ για να ξεκινήσετε συνομιλία με έναν σύμβουλο του EURES Ιταλό για πληροφορίες σχετικά με την αγορά εργασίας και τις δυνατότητες απασχόλησής σας στη Ιταλία!

Διαθεσιμότητα
κάθε Παρασκευή από τις 10:30 έως τις 12:30 (CET), εκτός αργιών.

κλείσιμο Ημερομηνίες
Παρασκευή 31 Μαΐου


Κάντε εδώ για να ξεκινήσετε συνομιλία με έναν σύμβουλο του EURES λιθουανική για πληροφορίες σχετικά με την αγορά εργασίας και τις δυνατότητες απασχόλησής σας στη Λιθουανία!

Διαθεσιμότητα
Kάθε Παρασκευή από τις 12:00 έως τις 14:00 (CET), εκτός αργιών.


Κάντε εδώ για να ξεκινήσετε συνομιλία με έναν σύμβουλο του EURES Μάλτας για πληροφορίες σχετικά με την αγορά εργασίας και τις δυνατότητες απασχόλησής σας στη Μάλτα!!

Διαθεσιμότητα
κάθε Παρασκευή από τις 10:00 έως τις 12:30 και από τις 13:30 έως τις 15:30 (CET), εκτός αργιών.


Κάντε εδώ για να ξεκινήσετε συνομιλία με έναν σύμβουλο του EURES Νορβηγός για πληροφορίες σχετικά με την αγορά εργασίας και τις δυνατότητες απασχόλησής σας στη Νορβηγία!

Διαθεσιμότητα
κάθε Παρασκευή από τις 10:00 έως τις 13:00 (CET), εκτός αργιών.


Κάντε εδώ για να ξεκινήσετε συνομιλία με έναν σύμβουλο του EURES Πολωνία για πληροφορίες σχετικά με την αγορά εργασίας και τις δυνατότητες απασχόλησής σας στη Πολωνία!

Διαθεσιμότητα

Κάθε Δευτέρα από τις 9:00 έως τις 11:00 (CET) στα Αγγλικά

Κάθε Τρίτη από τις 11:00 έως τις 12:00 (CET) στα ισπανικά ή τα Αγγλικά

Κάθε Τρίτη από τις 12:00 έως τις 13:30 (CET) στα γερμανικά ή τα Αγγλικά

Κάθε Τετάρτη από τις 9:00 έως τις 10:00 (CET) στα γερμανικά

Κάθε Τετάρτη από τις 11:00 έως τις 14:00 (CET) στα αγγλικά

Κάθε Τετάρτη από τις 12:00 έως τις 14:00 (CET) στα γαλλικά ή τα ισπανικά

Κάθε Πέμπτη από τις 11:00 έως τις 13:00 (CET) στα Αγγλικά

Κάθε Παρασκευή από τις 13:00 έως τις 15:00 (CET) στα Αγγλικά

Κατά τη διάρκεια αυτών των συνομιλιών μπορείτε πάντα να επικοινωνήσετε μαζί μας στα πολωνικά.


Κάντε εδώ για να ξεκινήσετε συνομιλία με έναν σύμβουλο του EURES Πορτογάλος για πληροφορίες σχετικά με την αγορά εργασίας και τις δυνατότητες απασχόλησής σας στη Πορτογαλία!

Διαθεσιμότητα
κάθε Παρασκευή από τις 11:30 έως τις 13:30 (CET), εκτός αργιών.


Κάντε εδώ για να ξεκινήσετε συνομιλία με έναν σύμβουλο του EURES Σλοβενίας για πληροφορίες σχετικά με την αγορά εργασίας και τις δυνατότητες απασχόλησής σας στη Σλοβενία!

Διαθεσιμότητα
κάθε Παρασκευή από τις 10:00 έως τις 12:00 (CET), εκτός αργιών.

κλείσιμο Ημερομηνίες
Chat will be closed in August. Contact us again in September!


Κάντε εδώ για να ξεκινήσετε συνομιλία με έναν σύμβουλο του EURES Σουηδίας για πληροφορίες σχετικά με την αγορά εργασίας και τις δυνατότητες απασχόλησής σας στη Σουηδία!

Διαθεσιμότητα

Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή από τις 10:00 έως τις 12:00 (CETεκτός αργιών.

Κάθε από τις 10:00 έως τις 13:00 (CET), εκτός αργιών.


Κάντε εδώ για να ξεκινήσετε συνομιλία με έναν σύμβουλο του EURES Γερμανό για πληροφορίες σχετικά με την αγορά εργασίας και τις δυνατότητες απασχόλησής σας στη Γερμανία!

Διαθεσιμότητα
Από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9:00 έως τις 15:00 (CET), εκτός αργιών.


Κάντε εδώ για να ξεκινήσετε συνομιλία με έναν σύμβουλο του EURES Κροατικό για πληροφορίες σχετικά με την αγορά εργασίας και τις δυνατότητες απασχόλησής σας στη Κροατία!

Διαθεσιμότητα
κάθε Παρασκευή από τις 10:00 έως τις 12:00 (CET), εκτός αργιών.