Δημοσίευση θέσης εργασίας


Οι περισσότερες θέσεις εργασίας που δημοσιεύονται στην Ευρωπαϊκή πύλη για την επαγγελματική κινητικότητα EURES προέρχονται από τις βάσεις δεδομένων κενών θέσεων εργασίας τις οποίες διαχειρίζονται οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης που συμμετέχουν στην EURES. Με τη χρήση της τεχνολογίας υπηρεσιών διαδικτύου η μηχανή αναζήτησης EURES πραγματοποιεί αυτομάτως σε πραγματικό χρόνο αναζήτηση σε όλες τις εθνικές βάσεις δεδομένων για θέσεις εργασίας. Αυτές οι θέσεις εργασίας μπορούν να είναι δύο ειδών:

  • "θέσεις εργασίας EURES" οι οποίες φέρουν μία μπλε σημαία που καταδεικνύει ότι ο εργοδότης ενδιαφέρεται να προσλάβει εργαζόμενους από άλλες χώρες ή
  • λοιπές θέσεις εργασίας οι οποίες έχουν δημοσιευθεί στις εθνικές βάσεις δεδομένων θέσεων εργασίας.

Επιπλέον, υπάρχει μια κεντρική βάση δεδομένων στην οποία οι σύμβουλοι EURES μπορούν να καταχωρίσουν οι ίδιοι θέσεις εργασίας οι οποίες θα εμφανίζονται ως «θέσεις εργασίας EURES». Επί του παρόντος, αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος δημοσίευσης θέσεων εργασίας στην πύλη EURES στις χώρες που δεν έχουν συνδεθεί πλήρως με τις υπηρεσίες διαδικτύου. Επιπλέον, η λύση αυτή μπορεί να εξυπηρετήσει συγκεκριμένους σκοπούς όπως, για παράδειγμα, στην περίπτωση που κάποιος εργοδότης επιθυμεί να δημοσιεύσει μια ανακοίνωση για την πλήρωση κενής θέσης σε πολλές γλώσσες κ.λπ. κάτι το οποίο δεν είναι πάντα εφικτό με την εθνική βάση δεδομένων.

Στην περίπτωση που επιθυμείτε να δημοσιεύσετε κάποια ανακοίνωση για την πλήρωση κενής θέσης εργασίας σε μια εθνική βάση δεδομένων θέσεων εργασίας και ταυτοχρόνως να την καταστήσετε διαθέσιμη στην πύλη EURES έχετε πολλές επιλογές στη διάθεσή σας. Πολλές χώρες προσφέρουν λύσεις αυτοεξυπηρέτησης διαδικτύου και κέντρα κλήσεων. Για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε και τον τρόπο επικοινωνίας με τις αντίστοιχες χώρες παρακαλείσθε να συμβουλευτείτε τον ακόλουθο πίνακα. Στον πίνακα θα βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας όλων των συμβούλων EURES κάνοντας κλικ στον κόμβο «Επικοινωνία με σύμβουλο EURES» που βρίσκεται στη δεξιά στήλη. Για πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους ανεύρεσης υπηρεσιών απασχόλησης, κάντε κλικ στο σύνδεσμο «Εθνικές Υπηρεσίες Απασχόλησης» που βρίσκεται στη δεξιά στήλη.

Παρακαλείσθε να σημειώσετε ότι συχνά απαιτείται ID χρήστη προκείμενου να έχετε πρόσβαση στα συστήματα αυτοεξυπηρέτησης καθώς επίσης και ότι ορισμένες χώρες απαιτούν την καταχώρισή σας ως εργοδότη στην εν λόγω χώρα προκειμένου να έχετε το δικαίωμα δημοσίευσης θέσεων εργασίας σε αυτή.

Πως μπορείτε να δημοσιεύσετε μια κενή θέση εργασίας στην πύλη EURES