Reactivate


Er du...

  • i alderen 35 år+?
  • statsborger eller lovlig bosat i en EU-medlemsstat?
  • ude af stand til at finde et job eller uddannelse i dit eget land?
  • villig til at flytte og arbejde i en anden EU-medlemsstat?

Hvis det er tilfælde, kan Reactivate være den rette løsning for dig.

Hvad får jeg ud af det?

Reactivate er en EU-ordning for jobmobilitet, som skal hjælpe EU-borgere på mindst 35 år med at finde et job, en læreplads eller en praktikplads i et andet EU-land og arbejdsgivere med at finde kvalificeret arbejdskraft. Den tager sigter på at matche jobsøgende, navnlig arbejdsløse, og lønnede stillinger i hele Europa. Job og lærepladser skal være af en varighed på mindst 6 måneder (en kortere periode for praktikpladser er mulig).

Gennem Reactivate kan du få information, hjælp til jobsøgning, matching og rekruttering. Du kan også få økonomisk støtte til at deltage i jobsamtaler i udlandet og til at dække udgifter til f.eks. sprogundervisning, anerkendelse af kvalifikationer eller flytning til det pågældende land.

Hvilke kvalifikationer skal jeg have?

Reactivate er åben for kandidater på forskellige uddannelsesniveauer med eller uden arbejdserfaring.

Hvordan kan jeg være med?

Reactivate-vejledningen beskriver betingelser og bestemmelser vedrørende deltagelse.

Nedenfor finder du links til de primære arbejdsformidlinger og deres samarbejdspartnere, som tilbyder ordningen. Hvis dit land ikke tilbyder ordningen eller nogle weblinks ikke virker i dit land, kan du kontakte den primære arbejdsformidling.