• Events

Nyhedsartikler


<< Zpět na seznam novinek

Fremtidens arbejdsmarked: Undervisere

Kvalifikationsprognosen fra Cedefop giver os en idé om, hvordan arbejdsmarkedet kan tænkes at se ud om 10 år, ved at forudsige tendenserne inden for beskæftigelsen. I denne artikelserie ser vi på de mulige udfordringer og ændringer, som visse erhverv vil stå over for i tiden frem til 2030.
Picture

Det næste erhverv, der undersøges, er undervisning. Undervisere er de personer, der er ansvarlige for at undervise hold og holde seminarer eller forelæsninger på forskellige uddannelsesniveauer og inden for forskellige akademiske områder, som omfatter både almen uddannelse og erhvervsuddannelse.

 

Vigtige fakta

 

 • Ca. 11 millioner personer i EU arbejdede som undervisere i 2018.
 • Beskæftigelsen inden for undervisning steg med 2 % i den 12-årige periode fra 2006, men forventes at falde med 2 % frem til 2030.
 • "Det 21. århundredes kvalifikationer” har skiftet fokus mod uddannelse centreret om den lærende og fastsat højere kvalifikationsbenchmarks.
 • Omkring 84 % af underviserne havde kvalifikationer på højt niveau i 2018.
 • Andelen af kvinder, der er beskæftiget i dette erhverv, var 71 % i 2018.

 

Opgaver og færdigheder

De vigtigste opgaver og færdigheder er anført nedenfor, primært ordnet efter overordnet betydning:

 

 • Undervisning, oplæring og coaching

 • Kreativitet og problemløsningsevne

 • Indsamling og vurdering af oplysninger

 • Sproglige færdigheder

 • Selvstændighed

 • Teamwork

 • Servicering og betjening (dvs. yde støtte)

 • Salg og påvirkning (dvs. anvende overtalelsesfærdigheder)

 • Brug af IKT

 

Hvad er tendenserne for fremtiden?

 

 • Ca. 5,3 mio. ledige stillinger vil skulle besættes frem til 2030.

 • Nye undervisnings- og uddannelsesjob forventes at blive skabt i 13 af de 28 analyserede lande.

 • Beskæftigelsen forventes at vokse markant i Kroatien, Cypern, Frankrig, Ungarn, Irland og Rumænien og falde betydeligt i Bulgarien, Litauen, Polen og Portugal.

 • Andelen af lærere med kvalifikationer på højt niveau forventes ikke at ændre sig i perioden 2018-2030.

 

Hvilke drivkræfter for forandring vil få betydning for deres færdigheder?

Undervisere har brug for emnespecifik viden og bløde kompetencer. De skal også holde trit med udviklingen i praksis. Følgende drivkræfter kan forventes af ændre deres færdighedsprofil i de kommende år.

 

 • Uddannelse centreret om den lærende: Denne fortsatte tendens vil kræve, at lærere udvikler færdigheder, som hjælper dem med at samarbejde med de studerende og sørge for skræddersyet undervisning. De har også brug for færdigheder til at tilpasse sig det stigende fokus på kreativitet, innovation og iværksætterkultur inden for uddannelsespolitikken.

 • Teknologi: Fremskridt inden for digital læring vil betyde, at lærere får brug for nye teknologiske færdigheder, f.eks. evnen til at forvalte onlinelæringsplatforme, skabe åbne uddannelsesressourcer og anvende digitale medier. Inden for erhvervsuddannelse kan lærere have brug for specifik teknisk ekspertise for at kunne anvende avancerede teknologier.

 • Demografiske mønstre: Da kun en tredjedel af underviserne er under 40 år, kan de studerende i nogle lande have bedre IKT-færdigheder end lærerne. Sådanne kvalifikationskløfter vil skulle afhjælpes.

 • Globalisering: Lærere har brug for et globalt perspektiv for at kunne hjælpe deres studerende med at udvikle et internationalt udsyn. I stadig mere forskellige klasser er det også nødvendigt, at de forstår forskellige kulturer og sørger for inkluderende uddannelse.

 

Næsten halvdelen af EU-landene lægger også særlig vægt på at forbedre færdighederne blandt lærere inden for naturvidenskab, teknologi, ingeniørvirksomhed og matematik (STEM).

 

Hvordan opfylder man behovet for disse færdigheder?

Uddannelse vil være af afgørende betydning for at opfylde behovet for færdigheder blandt lærere, herunder ved at støtte dem, så de kan tilpasse sig de teknologiske fremskridt og uddannelse centreret om den lærende.

Det er også nødvendigt, at de politiske beslutningstagere går sammen om at udvikle omfattende tilgange til diversitet, herunder samarbejde med interessenter, forældre og lokalsamfundsgrupper. Kommissionen prioriterer også professionaliseringen af medarbejdere i førskoleundervisningen.

 

Vil du vide mere om kvalifikationsprognosen og om, hvordan fremtiden ser ud med hensyn til job i Europa? Se nærmere på vores oversigtsartikel for denne serie og vores artikler om juridiske, samfundsvidenskabelige og kulturelle erhverv, ledere inden for hotel- og restaurationsbranchen og detailsektoren og IKT-fagfolk.

 

Relevante links:

Kvalifikationsprognose

Teaching professionals: skills opportunities and challenges (2019 update)

Arbejdsmarkedet og arbejdspladserne i EU i 2020'erne

Fremtidens arbejdsmarked: Juridiske, samfundsvidenskabelige og kulturelle erhverv

Fremtidens arbejdsmarked: Ledere inden for hotel- og restaurationsbranchen og detailsektoren

Fremtidens arbejdsmarked: IKT-fagfolk

 

Læs mere:

Europæiske jobdage

Drop'pin@EURES

Find Euresvejledere

Leve- og arbejdsvilkår i Eureslandene

Eures' jobdatabase

Eures' tjenester for arbejdsgivere

Eures' kalender over events

Kommende onlineevents

Eures på Facebook

Eures på Twitter

Eures på LinkedIn

 

Ansvarsfraskrivelse: Bemærk, at hverken Eures eller Europa-Kommissionen er ansvarlig for indholdet på nogen af ovennævnte tredjepartswebsteder.

29/01/2021

<< Zpět na seznam novinek
 
ansvarsfraskrivelse

Artiklerne "Fokus på…" skal give brugerne af EURES-portalen information om aktuelle emner og tendenser og tilskynde til diskussion og debat. De afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens holdning.