• Events

Nyhedsartikler


<< Zpět na seznam novinek

Arbejde i Tyskland

Overvejer du at flytte til Tyskland for at arbejde? Eures råder over meget information, der kan hjælpe dig med at finde arbejde og gøre overgangen nemmere.
Picture

På Euresportalen finder du mange informationer om at bo og arbejde i EU — fakta og tal for de enkelte lande er blot et klik væk. Eures ønsker at være det første kontaktpunkt, når du leder efter hjælp til at finde et job i et andet EU-land, og kan lede dig videre til de mest relevante kilder til hjælp.

En god informationskilde ud over Eures' webside for personer, der ønsker at finde arbejde i Tyskland, er www.make-it-in-germany.com, den tyske forbundsregerings webside for kvalificeret udenlandsk arbejdskraft.

Websiden findes på engelsk, fransk og spansk samt delvist på 10 andre sprog, herunder italiensk og portugisisk. Websiden indeholder baggrundsinformation om uddannelse, skat og ansættelsesforhold samt casestudier om udenlandske faglærte arbejdstagere, der er flyttet til Tyskland.

Du kan få yderligere oplysninger via en telefon-hotline, pr. e-mail eller via tekstbaseret chat. En af myndighederne bag disse kontaktmuligheder er ZAV (Zentrale Auslands- und Fachvermittlung) under den tyske arbejdsformidling (Bundesagentur für Arbeit). Som en del af Euresnetværket er ZAV den centrale myndighed for alle spørgsmål om at bo og arbejde i Tyskland. ZAV's medarbejdere er også til stede på internationale jobmesser og ved informationsarrangementer i dit hjemland og arrangerer hyppigt europæiske online jobdage om at arbejde og bo i Tyskland.

Tyske arbejdsgivere har et stort behov for højtkvalificeret arbejdskraft, især ingeniører og teknikere, IT-medarbejdere, læger og sygeplejersker. Desuden efterspørger logistik- og byggebranchen faglært arbejdskraft. Godt 90 % af alle tyske virksomheder hører til blandt små og mellemstore virksomheder, som tegner sig for to tredjedele af alle jobs og mere end halvdelen af Tysklands bruttonationalprodukt. Det er vigtigt at bemærke, at mange af disse virksomheder — selv om nogle af dem er markedsledere inden for deres branche — ligger i små byer eller landdistrikter, ikke nødvendigvis i store byer.

Den mest almindelige ansættelsesform i Tyskland er en tidsubegrænset ansættelse på fuld tid med en arbejdstid på ca. 40 timer om ugen. Denne ansættelsesform afløses dog i stadig stigende grad af nye former for ansættelse, herunder tidsbegrænset ansættelse, deltidsansættelse og midlertidig ansættelse.

Forskellige former for selvstændig virksomhed er også blevet stadig mere almindelige i de senere år, og antallet af selvstændige er steget markant. Alle, der ønsker at etablere en virksomhed, skal registreres hos den lokale afdeling af Gewerbeamt (den tyske erhvervsstyrelse) på det sted, hvor virksomhedens hovedkontor befinder sig. Selvstændigt erhvervsdrivende skal registreres hos Finanzamt (den tyske skattemyndighed). Industri- og handelskamre, håndværkskamre, erhvervsorganisationer og finansielle institutioner kan give yderligere oplysning om procedurerne.

 

Relevante links:

Leve- og arbejdsvilkår i Tyskland

International Placement Service

 

Læs mere:

Europæiske jobdage

Drop'pin@EURES

Find en Euresmedarbejder

Leve- og arbejdsvilkår i Eureslandene

Eures' jobdatabase

Eures' tjenester for arbejdsgivere

Eures' kalender over events

Kommende onlineevents

Eures på Facebook

Eures på Twitter

Eures på LinkedIn


Ansvarsfraskrivelse: Bemærk, at hverken Eures eller Europa-Kommissionen er ansvarlig for indholdet på ovennævnte tredjeparters websteder.

10/05/2019

<< Zpět na seznam novinek
 
ansvarsfraskrivelse

Artiklerne "Fokus på…" skal give brugerne af EURES-portalen information om aktuelle emner og tendenser og tilskynde til diskussion og debat. De afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens holdning.

Har du brug for hjælp?