• Events

Nyhedsartikler


Eures fejrer sit 25-års jubilæum i 2019, men jeres støtte og aktive engagement er afgørende for, at det bliver en virkelig fest.
Picture

Eures blev oprettet i 1994 som et europæisk samarbejdsnetværk for arbejdsformidlinger med det formål at fremme arbejdskraftens frie bevægelighed. I årenes løb er Eures vokset, så det nu omfatter 32 lande (28 EU-medlemsstater foruden Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz) og har over 1 000 medarbejdere. Netværket har altid gjort en stor indsats for, at europæiske borgere skal have samme muligheder uanset sprogbarrierer, kulturelle forskelle, bureaukratiske udfordringer, forskelle i beskæftigelseslovgivning og manglende anerkendelse af uddannelsesbeviser i hele Europa.

På nuværende tidspunkt bruger mere end 14 300 arbejdsgivere portalen, og der er i øjeblikket opslået 3,7 millioner ledige stillinger. Disse tal viser Eures' nuværende størrelse og betydning. Hvad de næste 25 år angår, vil netværket være toneangivende i bestræbelserne på at sikre, at potentielle jobsøgende og arbejdsgivere er opmærksomme på Eures, hvad det står for, og hvordan det kan støtte dem i deres livsforløb eller ansættelsesprocesser.

 

Hvilke tjenester tilbyder Eures?

Medarbejderne informerer og bistår jobsøgende, der påtænker at flytte til et andet europæisk land, og rådgiver dem om leve- og arbejdsvilkår. De støtter desuden arbejdsgivere med at rekruttere arbejdstagere fra andre lande.

Eures' tjenester for jobsøgende og arbejdsgivere tilvejebringes af offentlige arbejdsformidlinger i deltagerlandene samt en række private arbejdsformidlinger, fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer.

 

Hvad er #EURES25?

#EURES25 er en fem måneders EU-dækkende oplysningskampagne, der markerer Euresnetværkets 25-års jubilæum. Den løber frem til januar 2020.

 

Hvad er hovedmålene?

 

  • At fejre Eures' resultater gennem de sidste 25 år ved at vise dets fortsatte vækst og resultater.

  • At føre Euresfamilien sammen og fejre dens succeshistorier og resultater.

  • Jobsøgende bør være opmærksomme på Eures og udnytte dets tjenester, ved enten at registrere sig direkte på Eures' portal for jobmobilitet eller at henvende sig direkte til Euresmedarbejdere i bestemte lande.

  • At øge kendskabet til Eures og øge dets synlighed til gavn for jobsøgende, arbejdstagere, arbejdsgivere og enhver borger, der ønsker at benytte sig af dets tjenester, der bygger på princippet om fri bevægelighed for personer i Europa.

  • At fremme et mulighedsorienteret, fremadrettet klima blandt nye arbejdsgivere med interesse i at samarbejde med Eures.

 

Hvordan kan jeg deltage i #Eures25?

Du kan følge og engagere dig i kampagnen på de sociale medier ved at bruge hashtagget #Eures25.

For at få mere at vide om kampagnen og alle relaterede arrangementer i dit land eller din region, kan du se hele  events calendarEURES.

Seneste nyt om #EURES25 finder du på Facebook pageEURES, på Twitter og på LinkedIn.

 

Én vigtig ting hele tiden at have for øje med #EURES25 er, at dette ikke kan blive en virkelig fejring uden dig. Du har været en uundværlig del af Eures' historie, og vi har fortsat brug for din støtte.

 

Relevante links:

Euresportalen

Euresmedarbejdere

 

Læs mere:

Europæiske jobdage

Drop'pin@EURES

Find en Euresmedarbejder

Leve- og arbejdsvilkår i Eureslandene

Eures' jobdatabase

Eures' tjenester for arbejdsgivere

Eures' kalender over events

Kommende onlineevents

Eures på Facebook

Eures på Twitter

Eures på LinkedIn

 

Ansvarsfraskrivelse: Bemærk, at hverken Eures eller Europa-Kommissionen er ansvarlig for indholdet på nogen af ovennævnte tredjepartswebsteder

27/11/2019

<< Zpět na seznam novinek
 
ansvarsfraskrivelse

Artiklerne skal give brugerne af EURES-portalen information om aktuelle emner og tendenser og tilskynde til diskussion og debat. Deres indhold afspejler ikke nødvendigvis Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndigheds (ELA) eller Europa-Kommissionens holdning. Desuden godkender, at hverken Eures eller ELA er ansvarlig for indholdet på nogen af ovennævnte tredjepartswebsteder.