Announcement
Det Forenede Kongerige er pr. 1. februar 2020 ikke længere medlem af Den Europæiske Union. I kraft af udtrædelsesaftalen mellem EU og Det Forenede Kongerige vil arbejdstagernes frie bevægelighed mellem Det Forenede Kongerige og medlemsstaterne fortsæt være i kraft, herunder leveringen af Eures-tjenesteydelser, i en overgangsperiode, der på nuværende tidspunkt løber indtil 31. december 2020.

Arbejde overalt i Europa

Søg. Find. Match.

EURES i et nøddeskal

Gratis. Flersproget. Menneskelig Netværk

Eures blev oprettet i 1994 som et europæisk samarbejdsnetværk for arbejdsformidlinger med det formål at fremme arbejdskraftens frie bevægelighed. Netværket har altid gjort en stor indsats for, at europæiske borgere skal have samme muligheder uanset sprogbarrierer, kulturelle forskelle, bureaukratiske udfordringer, forskelle i beskæftigelseslovgivning og manglende anerkendelse af uddannelsesbeviser i hele Europa.

Højdepunkter

Bliv EURES-medlem eller -partner

For at styrke Eures og gøre det mere effektivt som instrument til at fremme den frie bevægelighed og forbedre måden, det europæiske arbejdsmarked funger på, har netværket gennemgået en reform, som er indarbejdet i forordning (EU) 2016/589 (Euresforordningen).

Bliv involveret