Eures i grænseområder


Eures spiller en særlig vigtig rolle i grænseområder, som er områder, hvor folk i udstrakt grad pendler på tværs af grænserne. De mere end 1.000.000 mennesker, som bor i et EU-land og arbejder i et andet, møder forskellige former for national praksis og retssystemer. De kommer måske ud for problemer af administrativ, juridisk eller skattemæssigkarakter, som er til hinder for mobiliteten hver dag.

Eures-vejlederne i disse områder giver en særlig rådgivning og vejledning om rettigheder og pligter for arbejdstagere, der bor i et land og arbejder i et andet.

I øjeblikket findes der 12 grænseoverskridende Eures-partnerskaber, som geografisk er spredt ud over hele Europa og fordelt på 19 lande. Dette netværk af partnerskaber består af offentlige arbejdsformidlinger, erhvervsuddannelsesinstitutioner, arbejdsgiverorganisationer, fagforeninger, lokale myndigheder og andre institutioner, som beskæftiger sig med beskæftigelses- og erhvervsuddannelsesspørgsmål. Netværket har til formål at opfylde det behov for information og koordination, som findes med hensyn til mobilitet i grænseområderne. De grænseoverskridende partnerskaber inden for Eures udgør et vigtigt kontaktpunkt for arbejdsformidlinger, både på regionalt og nationalt plan, samt for arbejdsmarkedets parter. Deres bidrag er også vigtigt når det gælder om at overvåge disse ”beskæftigelsesområder”, som spiller en central rolle for udviklingen af et egentligt europæisk arbejdsmarked.

Har du brug for hjælp?