Eures i grænseområder


Eures spiller en særlig vigtig rolle i grænseområder, hvor folk i udstrakt grad pendler på tværs af grænserne. Flere end 1 mio. mennesker bor i ét EU-land og arbejder i et andet ("grænsearbejdere") og skal forholde sig til forskellige nationale praksisser og retssystemer. De kan dagligt stå over for administrative, juridiske eller skattemæssige mobilitetshindringer.

Eures' tjenester i grænseregionerne ydes især, men ikke udelukkende, af de "grænseoverskridende Eurespartnerskaber".

De grænseoverskridende Eurespartnerskaber er grupper af Euresmedlemmer og -partnere og, hvor det er relevant, andre aktører, som ikke er med i Euresnetværket. Grupperne indgår et langsigtet samarbejde på tværs af grænsen for at støtte mobiliteten for grænsearbejderne og deres arbejdsgivere. De omfatter typisk regionale eller lokale arbejdsformidlinger, arbejdsmarkedsparter og andre organisationer såsom handelskamre, universiteter, erhvervsuddannelsesinstitutioner, lokale myndigheder osv. i mindst to nabomedlemsstater.

De grænseoverskridende partnerskaber yder informations-, ansættelses- og rekrutteringstjenester. De overvåger også mobilitetsstrømmen og mobilitetshindringer for arbejdstagere i grænseregioner, hvilket er et centralt element i udviklingen af et ægte europæisk arbejdsmarked.

Nogle af disse partnerskaber modtager økonomisk støtte fra det europæiske program for beskæftigelse og social innovation (EaSI). Læs mere nedenfor om de grænseoverskridende Eurespartnerskaber, som finansieres af EaSI.

Euresportalen indeholder oplysninger om grænsearbejderes situation. Desuden kan Euresmedarbejderne, uanset om de er med i et grænseoverskridende partnerskab, yde støtte og vejledning til arbejdstagere, der bor i ét land og arbejder i et andet.

Har du brug for hjælp?