Tvoje první práce přes EURES


Jste…

  • ve věku mezi 18 a 35 lety?
  • státním příslušníkem členského státu EU, Norska či Islandu, respektive osobou, která v jednom z těchto států oprávněně pobývá?
  • nuceni čelit situaci, kdy ve své zemi nemůžete nalézt zaměstnání či možnost odborné přípravy?
  • ochotni se přestěhovat do jiného členského státu EU, Norska nebo na Island kvůli práci, stáži či učňovské přípravě?

Pokud ano, pak by vám mohl pomoci program Tvoje první práce přes EURES.

Co mi program může nabídnout?

Tvoje první práce přes EURES je program profesní mobility Evropské unie, jehož účelem je pomoci mladým občanům EU nalézt pracovní místo, stáž nebo možnost učňovské přípravy v jiné zemi EU, Norsku nebo na Islandu a zaměstnavatelům kvalifikovanou pracovní sílu. Klade si za cíl nalézt pro mladé uchazeče o zaměstnání nabídky placených pracovních uplatnění z celé Evropy. Smlouva musí být uzavřena nejméně na šest měsíců (v případě pracovního poměru nebo učňovské přípravy) nebo na tři měsíce (v případě stáže).

S pomocí programu Tvoje první práce přes EURES můžete získat informace a pomoc při hledání pracovního uplatnění, s vyhledáváním vhodných volných míst a s náborem. Můžete také získat finanční podporu na cestu na pohovor v zahraničí, jakož i na pokrytí nákladů, spojených například s jazykovými kurzy, uznáním kvalifikace nebo přestěhováním se do jiné země.

Jakou musím mít kvalifikaci?

Programu Tvoje první práce přes EURES se mohou zúčastnit uchazeči s různými úrovněmi vzdělání a/nebo různých pracovních zkušeností.

Jak se mohu zapojit?

Podmínky a pravidla účasti jsou uvedeny v příručce Tvoje první práce přes EURES.

Níže naleznete odkazy na hlavní a partnerské služby zaměstnanosti, které jsou do tohoto programu zapojeny. Pokud z vaší země nejsou do tohoto programu dosud zapojeny žádné služby, zaměstnanosti nebo pokud některé internetové odkazy na služby ve vaší zemi nefungují, obraťte se na hlavní služby zaměstnanosti.

Více informací naleznete také y programu Tvoje první práce přes EURES, na němž jsou uvedeny služby zaměstnanosti a jejich partneři na úrovni EU.