EURES Targeted Mobility Scheme


Je obtížné nalézt zaměstnání či možnost odborné přípravy ve vaší zemi?

Setkali jste se v souvislosti s prací v zahraničí s řadou překážek a nevíte, jak je překonat?

 

Vítejte na stránkách programu EURES Targeted Mobility Scheme (TMS)

 

Pokud hledáte zvláštní podporu, která vám pomůže využít skvělou pracovní příležitost a osvojit si nové znalosti a dovednosti v jiné zemi EU, na Islandu nebo v Norsku, přečtěte si, jak vám může program EURES TMS pomoci.

 

Co, kdo, kde, proč a kdy?

 

Co je to EURES TMS?

 • EURES Targeted Mobility Scheme (TMS) je program, který podporuje pracovní mobilitu, řeší problémy mobility v rámci EU a pomáhá uchazečům o zaměstnání, kteří potřebují balíček podpůrných služeb, uspět v jejich úsilí.
 • Cílem programu EURES TMS je pomoci občanům EU, kteří potřebují na míru šitou pomoc, nalézt pracovní uplatnění, stáž nebo možnost učňovské přípravy v jiné zemi EU, v Norsku nebo na Islandu a usnadnit zaměstnavatelům hledání motivovaných a kvalifikovaných zaměstnanců.
 • Uchazeči o zaměstnání mohou v rámci programu EURES TMS získat podporu na řešení problémů spojených s prací v zahraničí. Podpora může být poskytnuta formou cílených finančních příspěvků, např. na jazykové kurzy, uznání kvalifikace, cestovní výdaje a výdaje na pobyt.
 • Program napomáhá vytvářet takové podmínky pro uchazeče o zaměstnání a pracovníky, které jim umožní uplatnit jejich právo na volný pohyb v EU, a pomáhá řešit nerovnováhu na trhu práce.

 

Kdo se může zapojit?

 • lidé, kteří chtějí nalézt pracovní uplatnění, stáž nebo možnost učňovské přípravy v jiné zemi EU, na Islandu nebo v Norsku,
 • osoby ve věku minimálně 18 let,
 • státní příslušníci některého členského státu EU, Norska nebo Islandu,
 • všichni uchazeči o zaměstnání, ať již s vysokou, nebo nízkou kvalifikací.

 

Kde můžete nalézt novou práci, stáž nebo možnost učňovské přípravy?

 • Ve všech členských státech EU, na Islandu a v Norsku.

 

Proč?

Protože...

 • se chcete přestěhovat do jiného členského státu EU, Norska nebo na Island kvůli práci, stáži či učňovské přípravě,
 • hledáte podporu, abyste díky na míru šitým službám zaměstnanosti mohli využít skvělou příležitost osvojit si nové znalosti a dovednosti a naučit se nové jazyky.

 

Kdy můžete začít hledat práci?

Nyní!

 • Navštivte příslušné stránky. Níže naleznete odkazy na aktuální projekty programu EURES TMS.
 • Obraťte se na hlavní službu zaměstnanosti a její partnery zapojené do programu EURES TMS.
 • Informujte se o procesu přihlášení, hledání práce, propojování zaměstnavatelů s uchazeči o zaměstnání a o pomoci při náboru.
 • Zapojte se do programu EURES TMS.