Dovednosti a pracovní zkušenosti


Studium v zahraničí

Život a studium v cizí zemi je nejlepším způsobem, jak získat důkladné znalosti o zvycích, lidech a jazyce jiné kultury. Život a studium v zahraničí navíc může napomoci rozvoji důležitých mezinárodních kompetencí, které by budoucí zaměstnavatelé mohli ocenit.

Studenti, kteří se vracejí po absolvování studijního programu v zahraničí, tento pobyt často vnímají jako zkušenost, která napomohla jejich osobnímu a intelektuálnímu rozvoji. Oceňují, že byli konfrontováni s novými způsoby myšlení a života, což podněcuje jejich osobní rozvoj a soběstačnost.

Studium v zahraničí však může vedle akademického obohacení a osobního rozvoje vést i ke zlepšení vyhlídek na profesní zařazení. Zaměstnavatelé stále častěji hledají lidi se zkušenostmi ze zahraničí, protože takoví lidé většinou kromě jazykových znalostí disponují i mezikulturními komunikačními schopnostmi a znalostí místních zvyklostí a kulturních kontextů, mají pro ně porozumění, jsou flexibilní, odolní a schopni se přizpůsobit novým podmínkám a konstruktivně zacházet s rozdílnými názory.

PLOTEUS

Informace v sekci „Vyhledat příležitosti ke vzdělávání“ (angl. Search for Learning Opportunities) poskytuje PLOTEUS, portál příležitostí ke vzdělávání po celé Evropě, spravovaný generálním ředitelstvím Evropské komise pro výchovu a kulturu. Výběr a aktualizaci informací provádí síť Euroguidance.

Začlenění sekce Příležitosti ke vzdělávání portálu PLOTEUS do nabídky portálu EURES je v souladu se závěry lisabonského a stockholmského zasedání Evropské rady (březen 2000 a březen 2001), které vyzvalo Komisi a členské státy, aby vytvořily celoevropskou službu poskytující informace o pracovních místech a příležitostech ke vzdělávání.

Účelem portálu PLOTEUS, podobně jako portálu EURES, je napomáhat evropským občanům uplatňovat v praxi jejich právo na volný pohyb tím, že jim poskytují potřebné informace.

Kromě sekce Příležitosti ke vzdělávání, která je součástí portálu EURES, obsahují webové stránky PLOTEUS informace o národních vzdělávacích systémech a systémech odborné přípravy, o evropských výměnných programech, včetně příslušných kontaktů, na kterých lze získat další informace.