O nás


EURES je sítí spolupráce, která byla navržena tak, aby usnadnila volný pohyb pracovníků v rámci 28 zemí EU a Švýcarska, Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Tuto síť tvoří: Evropský koordinační úřad, národní koordinační úřady, partneři sítě EURES a přidružení partneři sítě EURES.

Partnery této sítě mohou být veřejné služby zaměstnanosti, soukromé služby zaměstnanosti, odbory, organizace zaměstnavatelů a další důležité subjekty na trhu práce. Partneři poskytují informace a služby v oblasti zaměstnávání a náboru zaměstnavatelům i uchazečům o zaměstnání, zatímco Evropský koordinační úřad dohlíží na organizaci činností na evropské úrovni a národní koordinační úřady na úrovni jednotlivých států.

EURES mimo to hraje významnou úlohu v oblasti poskytování konkrétních informací a pomoci při zaměstnávání ve prospěch zaměstnavatelů i přeshraničních pracovníků v evropských přeshraničních regionech.

V praxi poskytuje EURES svoje služby prostřednictvím portálu a sítě sestávající z přibližně z 1 000 poradců EURES, kteří jsou v každodenním kontaktu s uchazeči o zaměstnání i zaměstnavateli z celé Evropy.