EURES v přeshraničních regionech


Vnitřní příhraniční regiony EU pokrývají 40 % území EU a jsou domovem téměř 2 milionů přeshraničních pracovníků. V roce 2016 více než 1,4 milionu osob v EU žilo v jedné zemi a v jiné pracovalo. Toto číslo se v průběhu let soustavně zvyšuje, přičemž jen mezi lety 2015 a 2016 vzrostlo o osm procentních bodů.

Přeshraniční pracovníci se denně potýkají s řadou konkrétních překážek, jako jsou rozdílné vnitrostátní postupy, systémy sociálního zabezpečení, daňové předpisy a právní systémy. Navíc je veřejná doprava v přeshraničních regionech často méně rozvinutá ve srovnání s vnitrostátní dopravou, což rovněž brání přeshraniční pracovní mobilitě.

EURES pomáhá přeshraničním pracovníkům překonávat tyto překážky tím, že poskytuje finanční podporu přeshraničním partnerstvím, a to pod záštitou programu EaSI, programu EU pro zaměstnanost a sociální inovace.

Na těchto partnerstvích se podílejí členové a partneři sítě EURES, kteří v rámci přeshraniční spolupráce podporují mobilitu pracovníků a zaměstnavatelů. Zapojit se mohou také organizace, které nejsou součástí sítě EURES, pokud jsou důležité na příslušném regionálním trhu pracovní mobility. Partnery jsou obvykle veřejné služby zaměstnanosti, sociální partneři a organizace, jako jsou univerzity, podnikatelská sdružení, odbory a obchodní komory.

Na základě výzvy z roku 2018 získalo prostředky z programu EaSI pro rok 2019 celkově 11 přeshraničních partnerství, která zahrnují 16 zemí. Kromě toho jsou mnohá další partnerství aktivní bez podpory programu EaSI.

Z programu EaSI obdrželo podporu pro rok 2019 těchto jedenáct přeshraničních partnerství:

Hlavním cílem partnerství je sdílet informace a poskytovat poradenství uchazečům o zaměstnání a zaměstnavatelům v oblasti přeshraniční pracovní mobility, nabízet možnosti pracovního uplatnění a poskytovat služby před náborem i po něm. K dispozici jsou skupiny odborníků, kteří mohou podporovat pracovníky v každé fázi jejich profesní kariéry a odpovídat na jejich případné otázky ohledně praktických aspektů přeshraniční práce.

Partnerství každý rok vykonávají řadu činností na podporu uchazečů o zaměstnání i zaměstnavatelů. V současnosti lze mimo jiné zmínit koučování pro uchazeče o zaměstnání starší 50 let, přeshraniční programy učňovské přípravy a chystanou aplikaci pro vyhledání vhodného volného pracovního místa na belgicko-nizozemské hranici.

Partnerství rovněž monitorují toky mobility přes příslušné hranice a vývoj na trhu práce a identifikují překážky, které mohou bránit volnému pohybu pracovníků na regionálním přeshraničním trhu práce.

Kliknutím na některý z níže uvedených odkazů se dozvíte více o konkrétním přeshraničním partnerství. Chcete-li získat další rady ohledně pracovních příležitostí ve vašem regionu, vyhledejte poradce EURES příslušného pro dané přeshraniční partnerství zde.