EURES v přeshraničních regionech


EURES hraje obzvláště důležitou roli v přeshraničních regionech, tedy oblastech, ve kterých ve značné míře dochází k přeshraničnímu dojížení za prací. Více než 1 000 000 lidí, kteří žijí v jedné zemi EU a pracují v jiné, je konfrontováno s odlišnými národními zvyklostmi a právními systémy a denně se setkává s administrativními, právními nebo daňovými překážkami, které brání jejich mobilitě.

Poradci EURES poskytují v těchto oblastech pomoc a poradenství ohledně práv a povinností pracovníků, kteří žijí v jedné zemi a pracují v jiné.

V současné době EURES zahrnuje 12 přeshraničních partnerství, která geograficky pokrývají celou Evropu a zahrnují 19 zemí. S cílem uspokojit poptávku po informacích a koordinaci v souvislosti s mobilitou v hraničních regionech tato partnerství umožňují spolupráci veřejných služeb zaměstnanosti a služeb odborného vzdělávání, organizací zaměstnavatelů a odborových svazů, místních orgánů i jiných institucí zabývajících se problémy v oblasti zaměstnanosti a odborného vzdělávání. Přeshraniční partnerství EURES jsou cenným kontaktním místem pro sociální partnery a správy zaměstnanosti, a to jak na regionální, tak i národní úrovni. Představují také významný prostředek pro sledování těchto přeshraničních oblastí zaměstnanosti, jež jsou klíčovým prvkem rozvoje opravdového evropského trhu práce.