EURES v přeshraničních regionech


V přeshraničních regionech, tedy v oblastech, ve kterých je vysoká míra přeshraničního dojíždění do zaměstnání, hraje EURES obzvláště důležitou úlohu. Více než 1 000 000 osob, které žijí v jedné ze zemí EU a pracují v jiné zemi („přeshraniční pracovníci“), se musí vyrovnávat s rozdílnými vnitrostátními postupy a právními systémy. Každý den se tak mohou setkávat s administrativními, právními či daňovými překážkami v oblasti mobility.

Služby EURES v příhraničních regionech většinou (ale nikoli výlučně) poskytují „přeshraniční partnerství EURES“.

Přeshraniční partnerství EURES jsou seskupení členů a partnerů EURES a případně dalších zainteresovaných subjektů, které do sítě EURES nepatří. Takováto seskupení se zapojují do dlouhodobé přeshraniční spolupráce na podporu mobility přeshraničních pracovníků a jejich zaměstnavatelů. Obvykle zahrnují regionální nebo místní služby zaměstnanosti, sociální partnery a další organizace, (např. obchodní komory, univerzity, organizace poskytující odborné vzdělávání a přípravu, místní úřady atd.) z nejméně dvou sousedních členských států.

Přeshraniční partnerství poskytují informace a služby v oblasti umísťování uchazečů do zaměstnání a náboru zaměstnanců. Také sledují toky mobility a překážky mobility pracovníků v příhraničních regionech, které jsou klíčovým prvkem v rozvoji skutečného evropského trhu práce.

Některým z těchto partnerství je poskytována finanční podpora z programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI). Více informací o přeshraničních partnerstvích EURES financovaných programem EaSI naleznete níže.

Portál EURES poskytuje informace o situaci přeshraničních pracovníků. Pracovníci sítě EURES, ať již se na přeshraničním partnerství podílejí, či nikoli, navíc mohou poskytnout pomoc a vedení pracovníkům, kteří v jedné zemi žijí a v druhé pracují.