Zveřejnit nabídku pracovního místa


Většina pracovních míst na portálu pracovní mobility EURES pochází z databází volných pracovních míst, které spravují veřejné služby zaměstnanosti zemí zúčastněných v systému EURES. Pomocí technologie zvané webové služby vyhledávací funkce EURES okamžitě v reálném čase nalezne pracovní místa v každé národní databázi. Tato pracovní místa mohou být dvou druhů:

  • „pracovní místa EURES“ zobrazená s modrou vlaječkou, což jsou pracovní místa, u kterých zaměstnavatel vyjádřil zájem o přijetí uchazeče z jiné země, nebo
  • jiná pracovní místa inzerovaná v národních databázích pracovních míst.

Kromě toho existuje centrální databáze, do které mohou poradci EURES ručně zadávat pracovní místa, která budou vždy označena jako „pracovní místa EURES“. To je v současné době jediný způsob inzerování pracovních míst na portálu EURES v těch několika málo zemích, které dosud nejsou plně připojeny k webovým službám. Toto řešení však lze využít i pro specifické účely, například pokud chce zaměstnavatel pracovní místo inzerovat v několika jazycích atd., což nemusí být v národní databázi vždy možné.

Pokud chcete inzerovat pracovní místo v národní databázi pracovních míst a tím je umístit i na portál EURES, máte k dispozici několik možností. Mnoho zemí nabízí samoobslužné zadávání inzerátů na internetu a telefonická centra. Vhodný postup a kontaktní osoby v příslušných zemích naleznete v tabulce níže. Kontaktní údaje o všech poradcích EURES zjistíte kliknutím na odkaz „Kontaktovat poradce EURES“ v pravém sloupci. Informace o zjištění úřadu práce získáte kliknutím na odkaz „Národní služby zaměstnanosti“ v pravém sloupci.

Upozorňujeme, že k využití samoobslužných systémů často musíte mít uživatelské identifikační číslo a že některé země pro inzerci pracovních míst vyžadují, abyste byl v dané zemi zaregistrován jako zaměstnavatel.

Jak inzerovat volné pracovní místo na portálu EURES