Какво EURES може да направи за вас?


Целта на EURES е да предостави информация, съвет и услуги за наемане/намиране на работа (среща на търсещите и предлагащите работа) в полза на работниците и работодателите, както и на всеки гражданин, желаещ да се възползва от принципа на свободното движение на лицата.

EURES е много повече от Портала за Трудова Мобилност, който посещавате в момента.

EURES притежава една мрежа от повече от 850 съветници на EURES, които са в ежедневен контакт с търсещите работа и работодателите в Европа.

В европейските транс-гранични региони, EURES има да играе една много важна роля при предоставянето на информация и съдействието за разрешаване на всички видове проблеми свързани с мигрирането през граница, и с които работниците и работодателите могат да се сблъскват.

Създадена през 1993, EURES е мрежа за сътрудничество между Европейската Комисия и Обществените ведомства по труда от държавите-членки на Европейското Икономическо Пространство (Страните от Европейския Съюз, плюс Исландия, Лихтенщайн и Норвегия) и други партньорски организации. Швейцария също така участва в сътрудничеството в EURES. Обединените възможности на членовете на EURES и на партньорските организации осигуряват солидна основа за да може мрежата на EURES да предоставя високо-качествени услуги, както на работниците, така и на работодателите.