EURES Targeted Mobility Scheme


Срещате ли трудности в търсенето на работа или стаж във вашата страна?

Сблъскахте ли се с много пречки да работите в чужбина и знаете ли как да ги преодолеете?

 

Добре дошли в целевата схема за мобилност (TMS) на EURES!

 

Ако търсите специализирана подкрепа в търсенето на интересна възможност за работа, чрез която да придобиете нови знания и умения в друга страна от ЕС, Исландия или Норвегия, запознайте се как EURES TMS може да ви помогне.

 

Открийте отговорите на 5 важни въпроса

 

Какво представлява ЕURES TMS?

 • Целевата схема за мобилност (TMS) на EURES е действие, което насърчава професионалната мобилност, като премахва трудностите пред мобилността в ЕС и поддържа търсещите работа, които се нуждаят от всеобхватни услуги за подкрепа, за да успеят в своите начинания.
 • EURES TMS има за цел да подпомага, от една страна, гражданите на ЕС, които се нуждаят от персонализирана помощ при търсенето на работа, стаж или практика в друга държава от ЕС, Норвегия или Исландия, а от друга — работодателите при намирането на мотивирани и квалифицирани служители.
 • Благодарение на EURES TMS търсещите работа могат да разчитат на подкрепа за справяне с трудностите, произтичащи от работата в чужбина. EURES TMS може да осигури подкрепа под формата на целеви помощи. Възможно е финансиране на езикови курсове, признаване на квалификации, покриване на пътни и дневни разходи.
 • Схемата насърчава условия, при които търсещите работа и работещите лица могат да упражняват правото си на свободно движение в ЕС, като същевременно помага за преодоляване на дисбалансите на пазара на труда.

 

Кой може да кандидатства?

 • Хора, които желаят да намерят работа, стаж или практика в държава — членка на ЕС, Исландия или Норвегия.
 • AХора на възраст най-малко 18 години.
 • Граждани на държава — членка на ЕС, Норвегия или Исландия.
 • Всички търсещи работа лица, независимо от квалификацията.

 

Къде можете да намерите нова работа, стаж или практика?

 •  Във всички държави — членки на ЕС, Исландия и Норвегия.

 

Защо?

Защото...

 • Желаете да се преместите в друга държава — членка на ЕС, Норвегия или Исландия за работа, стаж или практика.
 • Търсите подкрепа в усилията си да намерите интересна възможност, чрез която да придобиете нови знания и умения, да научите нови езици, като се възползвате от персонализирани услуги за намиране на заетост.

 

Кога можете да започнете търсенето?

Веднага!

 • Посетете страниците на EURES TMS! По-долу ще намерите връзки към текущите проекти на EURES TMS.
 • Свържете се с водещата служба по заетостта и нейните партньори, предлагащи EURES TMS.
 • Поискайте информация за процеса на кандидатстване, търсенето на работа, помощта при намирането на най-подходяща работа и при наемането.
 • Нека участваме в действието EURES TMS